Septemberträff på kolonin och kommande aktiviteter

Föreningens medlemmar träffas på odlingsområdet söndagen den 10 september 2017 klockan 14‐16 för att gå tipspromenad, fika och få tillfälle att byta erfarenheter, plantor och fröer.
Du kan också skänka, byta eller sälja trädgårdsredskap, krukor eller andra odlargrejor som du inte längre behöver.

Föreningen bjuder på fika med hembakat.
Välkommen!

Höstsyn
Styrelsen inspekterar odlingslotterna och området lördagen den 30 september.

Höststädning av området
Medlemmarna samlas till höststädning lördagen den 21 oktober kl. 11 – 15. Vi röjer upp på området och om det är möjligt på grund av väder och vind och det inte råder eldningsförbud så eldar vi ris.
Föreningen bjuder på förtäring.

Renoveringen av gångarna
Arbetet med reparation av gångarna har skett i etapper under våren och sommaren för att inte behöva spärra av för stora områden och störa odlingsverksamheten. De flesta odlarna, särskilt de som har deltagit och hjälpt till med arbetet, har visat tolerans och förståelse för att det har uppstått vissa hinder och olägenheter under arbetets gång. Arbetet har tagit längre tid än beräknat och kommer att fortskrida under hösten så länge som möjligt innan frosten lägger hinder i vägen. Flitiga odlare har medverkat med liv och lust vid arbete i ”sin egen gång”.

Många odlare har uppskattat det fina arrangemanget vid övre vattenposten som John Sedin har gjort. Även området kring nedre vattenposten kommer att förbättras när vi kan ta den nya gräsplanen i bruk. Där återstår fortfarande en del att göra. Några gångar ska jämnas till och nytt gräs sås där det nu ligger svart marktäckningsduk. Förhoppningsvis kan vi återinsätta sittgruppen och inviga den nya planen till våren 2018.