Årsmöte torsdagen den 16 mars 2023

Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas härmed till årsmöte torsdagen den 16 mars 2023 kl. 19.00 på Studiefrämjandet, lokal Alba, Ljusbärargatan 2. Föreningen bjuder på fika. Du som vill delta i årsmötet, anmäl dig senast den 9 mars via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 070-766 21 83 (så att vi kan ordna med fika).
Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan under Arkiv.

Vi delar ut gratis fröer från Impecta till alla medlemmar som deltar i årsmötet!

Skriv gärna förslag och/eller motioner till årsmötet och skicka till styrelsen senast den 6 mars.

Notice to Annual Meeting Thursday 16th March 2023 at 7 pm. Place: Studiefrämjandet, room Alba, Ljusbärargatan 2. If you want to participate, register no later than 9th of March by email: kvarngardetsodlarforening@gmail.com or by text/call 070-766 21 83.
All participants at the meeting will get seeds from Impecta for free.

Höststädning

Höststädning Lördag 15 oktober 2022 kl. 11 – 14
Föreningens medlemmar samlas till gemensam höststädning av odlingsområdet. Vi hjälps åt att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp mm. för allas vår trevnad. Vi eldar inte utan sparar rishögen till igelkottar och ev. andra ”hyresgäster”.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Ta med egen kopp/glas.

Varmt välkommen!
Styrelsen                                  

Vårstädning 23 – 24 april 2022

Lördagen den 23 april kl. 10 – 15 och söndagen den 24 april kl. 11 – 14 är det dags för föreningens årliga vårstädning som är en gemensam aktivitet. Obligatorisk närvaro för medlem en av dagarna. Frånvaroavgift 200 kr. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Under lördagens städning bjuder föreningen på grillkorv och fika. Ta med egen kopp och gärna en termos med vatten.

Vänligen undvik trängsel både vid jordutkörning och grillning/fika.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning. 

Containerregler
Får inte överlastas. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.

Varmt välkommen!
Styrelsen                                 

Jordbeställning för medlemmar 2022

Nu är det dags att börja planera för odlingssäsongen!

Vi servar även i år våra medlemmar med beställning av kvalitetsjord från Rölunda Gård till grossistpris Mycket populärt och uppskattat bland medlemmarna att få jorden bekvämt levererad till odlingslotterna. Ekologiskt, miljövänligt och prisvärt, sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Rölunda använder inte vinass i någon av sina jordar eller gödselprodukter och gör sitt yttersta för att alla produkter ska vara fria från miljögifter.

Du kan beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.
Priset är 50 kr per 50 liters säck.

Om tillräckligt många beställer så tar vi in även Biokol (heter numera Biokolskompost). Vi måste beställa minst en pall, 45 säckar för att få bra pris. Om det blir för få beställningar så är det inte ekonomiskt försvarbart för föreningen att köpa en hel pall. En 40 l säck kostar 100 kr. Biokol är bra för att förbättra jorden, luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 8 april 2022 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
 

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.
Jorden levereras under städdagarna den 23 och 24 april. Eventuell överbliven jord säljs på söndag efter kl. 14.