Vattna klokt!

Hur, när och hur mycket ska man vattna?

Vatten är nödvändigt för växterna men för mycket vatten kan orsaka vattensjuka och lackar ur näringsämnen ur jorden. Vi måste vara försiktiga med vårt bruk av vatten.

Följande punkter är några tips och råd som är bra att känna till;

*  Tungjord/styvlerjord, lerjord, mullikjord, biokol och siltjord, d.v.s. finkornig jordart behåller vatten.

*  Om jordytan blivit hård eller igenslammad p.g.a. kontinuerligt vattnande, bildas en hårdskorpa som gör att vattnet rinner ovanpå istället för att tränga ner. Om jorden spricker går torkan ner i jorden och skadar växternas rotsystem. Använd en kultivator på de ställen det är hård så att vatten söker sig till rötterna.

*  Ett sätt att ge gjorden bättre förmåga är att ständigt tillföra kompost aterial för att förbättra strukturen.

Gödsla inte på torrjord, det skadar rotsystemet. Vattna istället i samband med det och även efter det.

Konsten att vattna

Vattna ordentligt men sällan istället för ofta och lite, vilket leder till att rötterna söker sig till ytan och växten torkar ut snabbare. Vattna inte bladen utan rötterna – ta en dusch själv. Nysådder vattnas direkt i fåran, det hämmar ogrästillväxten.

*  Buskar och perenner söker sig ner till grundvattnen – vattna vid långvarig torka.

*  Har det kommit 25 mm regn, motsvarar det 25 liter per kvadrat meter, vilket räcker ungefär i 5 – 7 dagar beroende av vind, temperatur och fuktighet. Ha koll på regnmätarna på vårt odlingsområde.

*  Vattningssäsongen sträcker sig normalt från maj – sista augusti

*  Rotblöta är bra vid nyplantering. Fyll gropen med vatten ett par gånger innan du planterar om buskar och perenner.

*  Växter i drivhus behöver kontinuerligt vatten och det är bättre att vattna på morgonen, eftersom jorden blir för nerkyld om man vattnar på kvällen.

*  Vattna helst med tempererat vatten och om det inte räcker, ta först tempererat vatten och sedan kallt vatten.

*  Undvik att vattna när solen är som hetast. Förmiddagar är bättre än sena eftermiddagar. Den sist nämnde gör det trivsamt för nattaktiva sniglar.

*  På försommaren vattnar man mycket men mindre på sensommaren då dagg bildas och växternas rotsystem har hunnit växa ordentligt.

Tips: Att då och då hacka jorden sparar faktiskt vatten. Efter varje regnskur eller bevattning ska jorden hackas för att bevara den finkorniga strukturen.

Var med och kom med dina förslag!

Miljögruppen Sammankallande
Aram Rabati

Ladda mer som pdf