Årsmöteshandlingar

År 2024

År 2023

År 2022

Årsmötesprotokoll 15 mars 2022 justerat
Bilaga 1 (röstlängd) och 5 (valberedningens förslag) till ÅM protokoll 15.3.2022


Kallelse dagordning ÅM 2022
Valberedningens förslag till styrelse 2022
Styrelsens förslag till köavgift
Styrelsens förslag till stadgeändring
Verksamhetsberättelse för 2021
Årsredovisning för år 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Verksamhetsplan 2022 kalender
Budgetförslag för år 2022

Tidigare år

Årsmötesprotokoll 2021-03-15 justerat
Kallelse Dagordning ÅM 2021
Verksamhetsberättelse för 2020
Årsredovisning 2020
Budgetförslag 2021
Ordningsföreskrifter för Kvarngärdets Odlarförening 2021
Verksamhet 2021 kalender
Revisionsberättelse för 2020

Årsmötesprotokoll 2020-03-12
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsplan 2020 årsplanering
Årsredovisning 31 december 2019
Budgetförslag 2020
Kallelse Dagordning ÅM 2020

Protokoll Årsmöte 2019-03-14 justerat
Kallelse Dagordning ÅM 2019
Verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsplan 2019 årsplanering
Helårsredovisning 31 dec 2018 Kvarngärdet
Budgetförslag 2019 korr
Årsmötesprotokoll 2018-03-14 justerat
Kallelse och dagordning Årsmöte 2018
Verksamhetsplan 2018 uppdaterad
Årsredovisning 2017
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan för 2017
Årsredovisning för 2016 
Verksamhetsberättelse för 2016
Kallelse Dagordning årsmöte 2017

ÅM protokoll 2016-03-16 utan bilagor
Bilagor till ÅM protokoll 2016-03-16ÅM protokoll 2016-03-16 utan bilagor
Bilagor till ÅM protokoll 2016-03-16
Verksamhetsplan 2016 uppdaterad

Årsmötesprotokoll 2015-03-18 4 sid justerat korr

Revisionsberättelse 2015 för 2014

Redovisning för 2014 till ÅM 2015

Inbjudan studiecirkel 2015 Vtx