Nu sätter vi igång arbetet med att reparera gångarna

Under veckoslutet 26 – 28 maj kommer vi att gräva upp området kring den nedre vattenposten, jämna till det och småningom så nytt gräs. Grävningen sker med en liten grävmaskin. Grävningen kommer förmodligen att ta tid under hela veckoslutet. Vi hoppas att några medlemmar kan komma och vara behjälpliga i det arbetet. Se instruktion i informationsblad ”Renovering av gångar” under Start Medlemsinformation.

Efterarbetet kommer att fortsätta under veckorna som följer. Vi behöver då flera medhjälpare:

  • Medlemmar som hjälper till att kratta och jämna till området efter grävning
  • Medlemmar som kan ha på toppdress, kratta ut och så gräsfrö samt täcka in och spärra av området
  • Några personer utses att ansvara för regelbunden vattning av det nysådda
  • Hjälp till att fotografera under arbetets gång och skicka dina bilder till oss per mail (för dokumentation)

När det stora arbetet vid vattenposten är gjort fortsätter vi med övriga gångar. Observera att arbetet med gångarna beräknas pågå till inpå hösten.

Vi ber alla respektera avspärrningarna och att ha överseende med de eventuella olägenheter som uppstår genom att vissa områden spärras av.

Vänligen
Styrelsen