Intresseanmälan

För närvarande är alla odlingslotter utarrenderade och vi har en lång kö av intresserade. Väntetiden för att få en lott varierar. Vi har en kölista och tar gärna emot din intresseanmälan.

Årsavgiften är 300 kr per lott och medlem och ska vara inbetald senast den 1 mars varje år till plusgiro 62 56 84-6. Nya medlemmar betalar också en depositionsavgift på 500 kr vid inträde. Depositionen får man tillbaka om odlingslotten är i bra skick när man lämnar den.

Enligt föreningens arrendekontrakt med Uppsala kommun och våra stadgar gäller följande för den som önskar bli medlem i föreningen och hyra en odlingslott:

• Ska vara fyllda 18 år;
• ska vara stadigvarande bosatt i Uppsala kommun (folkbokförd);
• får inte själv eller inom sitt hushåll ha arrende- eller nyttjanderätt till annan odlingslott;
• företräde ges åt den som bor i närheten av odlingsområdet;
• ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till föreningen, gärna per e-post;
• första året är medlem (hushåll) berättigad till endast en lott;
• när föreningen har extern kö uthyrs maximum två lotter per medlem/hushåll.

INTRESSEANMÄLAN ska innehålla följande:
– fullständigt namn på sökande
– folkbokföringsadress och postadress
– födelseår
– telefon/mobilnummer
– e-postadress (om sökande har e-post)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Postadress (obligatorisk)

Folkbokföringsadress (om annan än ovanstående)

Födelseår (obligatoriskt):

Övrig information:

Fyll i bostäverna i rutan nedanför innan du skickar, tack!

captcha