Intresseanmälan

Vi har nu öppnat vår kölista för intresseanmälningar igen. Alla odlingslotter är för närvarande utarrenderade och vi har en kö av intresserade (obs! beräknad kötid, juni 2024, är ca 4 – 5 år).

Köavgift
Föreningens årsmöte den 15 mars 2022 har beslutat att införa en köavgift för dem som står i kö för en odlingslott. Köavgiften är 300 kr (engångsavgift) och betalas senast inom 14 dagar efter intresseanmälan till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Anmälan blir giltig när köavgiften är betald.

Våra odlingslotter är på 30 kvm. Årsavgiften är 350 kr per lott och medlem och ska vara inbetald senast den 1 mars varje år till plusgiro 62 56 84-6. Nya medlemmar betalar också en depositionsavgift på 1 000 kr vid inträde. Depositionen får man tillbaka om odlingslotten är i bra skick när man lämnar den.

Enligt föreningens arrendekontrakt med Uppsala kommun och våra stadgar gäller följande för den som önskar bli medlem i föreningen och hyra en odlingslott:

• Ska vara fyllda 18 år;
• ska vara folkbokförd i Uppsala kommun;
• får inte själv eller inom sitt hushåll ha arrende- eller nyttjanderätt till annan odlingslott;
• företräde ges åt den som bor i närheten av odlingsområdet;
• ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till föreningen, gärna per e-post.

INTRESSEANMÄLAN ska innehålla följande:
– fullständigt namn på sökande
– folkbokföringsadress och postadress
– födelseår
– telefon/mobilnummer
– e-postadress (om sökande har e-post)

Föreningen registrerar vissa personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (tidigare PUL) för att ha en korrekt kölista och kunna bedöma att sökanden uppfyller de kriterier som ställts upp av Uppsala kommun och föreningens stadgar.


    Födelseår (obligatoriskt)