Om föreningen

photo1_brf132Kvarngärdets Odlarförening i Uppsala ligger centralt i Kvarteret Botulv vid Höganäshöjden.
Föreningen bildades den 18 november 1980 och odlingarna kom igång sommaren därefter.

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Alla medlemmar i föreningen får tidskriften ”Koloniträdgården”.

Vi är nu som andra förening i Uppsala miljödiplomerade av Koloniträdgårdsförbundet!
Det innebär att alla våra medlemmar följer vissa miljökrav  Vi eftersträvar odling på ekologiskt riktigt sätt. Konstgödsel och kemikalier får därför inte användas. Trädgårdsavfall komposteras på den egna lotten. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall.

Odlingslotterna är avsedda för hobbymässig odling.

Kvarngärdets Odlarförening har 123 brukbara lotter à 30 kvm (5×6 meter). Det är Uppsalas minsta odlingslotter. Bakgrunden till att lotterna blev så små är att man när föreningen bildades ville ha in så många odlare som möjligt på det begränsade området.

För närvarande är alla odlingslotter utarrenderade och vi har en kö av intresserade. Väntetiden för att få en lott varierar men räkna med cirka fyra år. Vi tar emot intresseanmälningar. Föreningens årsmöte 15 mars 2022 har beslutat att införa en köavgift på 300 kr (engångsavgift) för alla som står i kö för en odlingslott. Köavgiften ska betalas inom 14 dagar från intresseanmälan till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Anmälan är giltig när betalningen har kommit in.

Årsavgiften är för närvarande 350 kr per lott och medlem och ska utan uppmaning vara inbetald senast den 1 mars varje år. Ny medlem betalar en depositionsavgift på 1 000 kr. Depositionsavgiften återbetalas då medlem säger upp medlemskapet under förutsättning att lotten under kontraktstiden skötts och vid kontraktstiden slut lämnas i sådan ordning som avses i föreningens stadgar, nyttjanderättskontrakt och ordningsregler. I annat fall är depositionsavgiften förverkad. Uppsägning av odlingslott ska ske senast den 30 september om man inte vill ha kvar lotten under året efter. Lotten ska då lämnas i god ordning, uppgrävd och rensad senast den 31 december.

Om du är intresserad av en lott, måste du fylla i intresseanmälan och skicka in.

Låt det blomma (reklam om vår förening som pdf)