Höststädning lördagen den 14 oktober kl. 11 – 14

Vi samlas till gemensam höststädning av odlingsområdet. Vi hjälps åt att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp mm. för allas vår trevnad. Vi eldar inte utan sparar rishögen till igelkottar och ev. andra ”hyresgäster”.

För att bli tilldelad arbetsuppgift vänd dig till styrelsen iklädd gula västar. Rensa därefter upp på din egen lott.

Föreningen bjuder på kaffe med hembakat. Ta med egen kopp/glas och termos med vatten.

Vi har ingen skräpcontainer den här gången.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Vårstädning 22 och 23 april 2023

Lördag 22 april 2023 kl. 10-15 och Söndag 23 april kl. 11-14

Nu sparkar vi igång odlingssäsongen och det är dags för föreningens årliga vårstädning som är en gemensam aktivitet. Obligatorisk närvaro för medlem en av dagarna. Frånvaroavgift 200 kr. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Anmäl dig hos ansvarig för tilldelning av arbetsuppgift och distribution av beställd jord.

Under lördagens städning bjuder föreningen på grillkorv och fika. Ta med egen kopp och gärna en termos med vatten.

Fel vid nedre vattenposten ska fixas, det är ytterst osäkert om vi har tillgång till vatten under städdagarna. Ta därför med eget vatten för dina behov, varmt till fika och kallt om det behövs. Vi kan inte heller elda om vi inte har vatten.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning. 

Containerregler
I containern får du kasta blandat avfall: papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart (t.ex. mineralull).

Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.
Varmt välkommen! Styrelsen                                  

Årsmöte torsdagen den 16 mars 2023

Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas härmed till årsmöte torsdagen den 16 mars 2023 kl. 19.00 på Studiefrämjandet, lokal Alba, Ljusbärargatan 2. Föreningen bjuder på fika. Du som vill delta i årsmötet, anmäl dig senast den 9 mars via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 070-766 21 83 (så att vi kan ordna med fika).
Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan under Arkiv.

Vi delar ut gratis fröer från Impecta till alla medlemmar som deltar i årsmötet!

Skriv gärna förslag och/eller motioner till årsmötet och skicka till styrelsen senast den 6 mars.

Notice to Annual Meeting Thursday 16th March 2023 at 7 pm. Place: Studiefrämjandet, room Alba, Ljusbärargatan 2. If you want to participate, register no later than 9th of March by email: kvarngardetsodlarforening@gmail.com or by text/call 070-766 21 83.
All participants at the meeting will get seeds from Impecta for free.

Höststädning

Höststädning Lördag 15 oktober 2022 kl. 11 – 14
Föreningens medlemmar samlas till gemensam höststädning av odlingsområdet. Vi hjälps åt att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp mm. för allas vår trevnad. Vi eldar inte utan sparar rishögen till igelkottar och ev. andra ”hyresgäster”.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Ta med egen kopp/glas.

Varmt välkommen!
Styrelsen                                  

Vårstädning 23 – 24 april 2022

Lördagen den 23 april kl. 10 – 15 och söndagen den 24 april kl. 11 – 14 är det dags för föreningens årliga vårstädning som är en gemensam aktivitet. Obligatorisk närvaro för medlem en av dagarna. Frånvaroavgift 200 kr. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Under lördagens städning bjuder föreningen på grillkorv och fika. Ta med egen kopp och gärna en termos med vatten.

Vänligen undvik trängsel både vid jordutkörning och grillning/fika.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning. 

Containerregler
Får inte överlastas. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.

Varmt välkommen!
Styrelsen