Årsmöte 15 mars 2022

Föreningens årsmöte hålls tisdagen den 15 mars 2022 kl. 19.00 på Studiefrämjandet, lokal Alba, Ljusbärargatan 2. Föreningen bjuder på fika. Du som vill delta i årsmötet ska anmäla dig senast den 7 mars via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 070-766 21 83.

Skriv gärna motioner och/eller förslag till årsmötet

Styrelsen tar gärna emot motioner och förslag som rör föreningens verksamhet från medlemmarna. Skriftliga motioner/förslag skickas per brev eller per e-post till kvarngardetsodlarforening@gmail.com och ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 5 mars.

Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen