Medlemsinfo mars-april 2018

Årsmötet hölls den 14 mars

Niklas Vestin, jordexpert hos Rölunda berättade om den viktiga jorden och vad vi kan tänka på för att göra det mesta möjliga av det vi har.

Styrelsen 2018

Ordförande     Inge-Maj Lönnqvist (ett år kvar på mandatet) lott 58, 59   070 – 766 21 83 även köansvarig
Kassör            Aram Rabati (omval två år) lott 60, 80                              070 – 398 44 33
Sekreterare     Helene Ellemo (omval två år) lott 75, 86
Ledamöter:
John Sedin (ett år kvar på mandatet) lott 38
Aram Amin (nyval två år) lott 107
Helene Lackenbauer (nyval två år) lott 112
Suppleanter: Marika Lundmark lott 40 och Stina Asterfeldt, lott 94, båda nyval två år.

Vårens gemensamma städdagar 21 och 22 april
Lördagen den 21 april klockan 10 – 16 och söndagen den 22 april klockan 11 – 14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Jordbeställning
Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Vi lärde oss av Niklas Vestin att det bästa tillskottet till våra lerjordar är barkmull (inte att förväxla med täckbark som används till gångar).

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.

Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 april 2018 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.
Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! 

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 21 och 22 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 15.00 söndagen den 22 april tillfaller föreningen.