Förtroendevalda

 

Kontaktadress kvarngardetsodlarforening@gmail.com
Funktion
Namn
Telefon
Ordförande/ köansvarig Inge-Maj Lönnqvist lott 58, 59 070 – 766 21 83
Kassör Ilpo Kuusisto lott 16 076-313 94 81
Sekreterare Helene Ellemo lott 75, 86
 Ledamot Stina Asterfeldt lott 94
Marcus Danielsson lott 57
Suppleant Leif Bankefors lott 33
Marika Lundmark lott 40
Mirjam Tjernlund lott 35
Revisorer Kjell Jungnelius lott 25, 45 070 – 331 83 34
Inga de Mander lott 79
Valberedning Gunvor Svensson lott 126 018 – 25 43 40
Hanna Olsén lott 38 0722 – 33 25 33
Miljögrupp Lisa Danielsson lott 102
Emelie Gustavsson lott 6