Förtroendevalda

 

Kontaktadress kvarngardetsodlarforening@gmail.com
Funktion
Namn
Telefon
Ordförande/ köansvarig Olle Brozén lott 125 070-777 37 13
Sekreterare/ köansvarig Ida Sylwan lott 121 073-153 03 60
Kassör Ilpo Kuusisto lott 16
Ledamot Mattias Burell lott 22
Ledamot Sandra Olsson lott 110
Suppleant Julia Karlsson lott 86
Suppleant Jenny McKeever lott 47
Revisorer Fredrik Åkerström lott 85
Isabell Olevall lott 72
Revisorssuppleanter Josepine Fernow lott 57
Helene Ellemo
Valberedning Linnéa Bergvall lott 87
Mohammad Jashim Uddin lott 73
Miljögrupp Katrin Rychel lott 118