Förtroendevalda

Funktion Namn Kontaktadress Telefon
Ordförande/ köansvarig Inge-Maj Lönnqvist kvarngardetsodlarforening@gmail.com 070 – 766 21 83
Kassör Aram Rabati kvarngardetsodlarforening@gmail.com 070 – 398 44 33
Sekreterare Gunilla Hultén 070 – 241 14 21
 Ledamöter Helene Ellemo 0723- 22 44 03
Anita Rackner 072 – 203 12 03
John Sedin 076 – 945 79 33
Suppleant Aram Amin 073 – 994 36 77
Revisorer Kjell Jungnelius 070 – 331 83 34
Ingrid Martinengo 018 – 36 73 31
Valberedning Gunvor Svensson 018 – 25 43 40
Hanna Olsén 0722 – 33 25 33
Britta Tener 070 – 618 14 15

Senaste inläggen

Septemberträff på kolonin och kommande aktiviteter

Föreningens medlemmar träffas på odlingsområdet söndagen den 10 september 2017 klockan 14‐16 för att gå tipspromenad, fika och få tillfälle att byta erfarenheter, plantor och fröer.
Du kan också skänka, byta eller sälja trädgårdsredskap, krukor eller andra odlargrejor som du inte längre behöver.

Föreningen bjuder på fika med hembakat.
Välkommen!

Höstsyn
Styrelsen inspekterar odlingslotterna och området lördagen den 30 september.

Höststädning av området
Medlemmarna samlas till höststädning lördagen den 21 oktober kl. 11 – 15. Vi röjer upp på området och om det är möjligt på grund av väder och vind och det inte råder eldningsförbud så eldar vi ris.
Föreningen bjuder på förtäring.

Renoveringen av gångarna
Arbetet med reparation av gångarna har skett i etapper under våren och sommaren för att inte behöva spärra av för stora områden och störa odlingsverksamheten. De flesta odlarna, särskilt de som har deltagit och hjälpt till med arbetet, har visat tolerans och förståelse för att det har uppstått vissa hinder och olägenheter under arbetets gång. Arbetet har tagit längre tid än beräknat och kommer att fortskrida under hösten så länge som möjligt innan frosten lägger hinder i vägen. Flitiga odlare har medverkat med liv och lust vid arbete i ”sin egen gång”.

Många odlare har uppskattat det fina arrangemanget vid övre vattenposten som John Sedin har gjort. Även området kring nedre vattenposten kommer att förbättras när vi kan ta den nya gräsplanen i bruk. Där återstår fortfarande en del att göra. Några gångar ska jämnas till och nytt gräs sås där det nu ligger svart marktäckningsduk. Förhoppningsvis kan vi återinsätta sittgruppen och inviga den nya planen till våren 2018.

 

 

 

 

 

 

  1. Nu sätter vi igång arbetet med att reparera gångarna Kommentera
  2. Vårstädning på kolonin Kommentera
  3. Beställ jord 2017 Kommentera
  4. Nyhetsbrev våren 2017 Kommentera