Förtroendevalda

Funktion Namn Kontaktadress Telefon
Ordförande/ köansvarig Inge-Maj Lönnqvist
lott 58, 59
kvarngardetsodlarforening@gmail.com 070 – 766 21 83
Kassör Aram Rabati lott 60, 80 kvarngardetsodlarforening@gmail.com 070 – 398 44 33
Sekreterare Helene Ellemo lott 75, 86
 Ledamot Stina Asterfeldt
lott 94
Marcus Danielsson lott 57
Ilpo Kuusisto lott 16
Suppleant Niklas Hildeberg lott 93
 Suppleant Marika Lundmark lott 40
Revisorer Kjell Jungnelius lott 25, 45 070 – 331 83 34
Inga de Mander
lott 79
Valberedning Gunvor Svensson lott 126 018 – 25 43 40
Hanna Olsén lott 38 0722 – 33 25 33
Odlingsrådgivare Aram Rabati lott 60 och 80

Margareta Hagbro
lott 103 och 119

 

Miljögrupp Aram Rabati lott 60, 80 mobil 070-398 44 33 Margareta Hagbro lott 103, 119 mobil 070-240 07 37

Niklas Hildeberg lott 93

Senaste inläggen

Jordbeställning och städning

Jordbeställning 2019

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.
Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.

NYHET: Nu finns även möjlighet att beställa biokol som är bra för att förbättra jorden. En 40 l säck kostar 62 kr. Biokol: Kol som brinner utan syre, därmed stannar all koldioxid inne i kolet, krossas och laddas med näring. Halveringstid 6 000 år. Biokol luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart. Något för nuet och framtiden.

Vi har också toppdress som vi säljer för 35 kr per 50 l säck. Toppdress är vanlig plantjord men mer finfördelad o mer kalk, funkar till de flesta perenner, vårlökar, clematis, kaprifol, syrener, pioner.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 12 april 2019 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!

 Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 27 och 28 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 14.00 söndagen den 28 april tillfaller föreningen.

Vårens gemensamma städdagar 27 och 28 april

Lördagen den 27 april klockan 10-15 och söndagen den 28 april klockan 11-14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp (EJ jord, stenar, elektronik, farligt avfall eller köksavfall!). Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Vi ser fram emot att träffas inför en ny skön odlingssäsong.

 /Styrelsen

  1. Handligar från årsmöte 2019 Kommentera
  2. Medlemsinfo februari 2019 Kommentera
  3. Höstinfo Kommentera
  4. Sensommarfunderingar Kommentera