Förtroendevalda

Funktion Namn Kontaktadress Telefon
Ordförande/ köansvarig Inge-Maj Lönnqvist kvarngardetsodlarforening@gmail.com 070 – 766 21 83
Kassör Aram Rabati kvarngardetsodlarforening@gmail.com 070 – 398 44 33
Ledamot Helene Ellemo
 Ledamot Aram Amin
John Sedin
Helene Lackenbauer
Suppleant Stina Asterfeldt
 Suppleant Marika Lundmark
Revisorer Kjell Jungnelius 070 – 331 83 34
Inga de Mander
Valberedning Gunvor Svensson 018 – 25 43 40
Hanna Olsén 0722 – 33 25 33

Senaste inläggen

Medlemsinfo maj-juni 2018

Vårbruket i full gång

Vi har njutit av högsommarvärme ett antal dagar och vårbruket på kolonin är i full gång. Roligt att se så mycket aktivitet efter den barska vintern.  Vi är övertygade om att alla odlare har rensat upp sina lotter senast den 1 juni som brukligt. Styrelsen kommer att syna lotterna i början av juni som vanligt.

Våra stigar har fått fina namnskyltar

Ni har säkert sett att vi har fått upp fina namnskyltar vid våra stigar gjorda av John och Hanna. På anslagstavlorna finns en karta där namnen är utmärkta så nu är det lätt för alla odlare att hitta hem till sin lott.

Kommunen gallrar träd

Som många av er redan sett så sitter det anslag vid skogsdungen mot Råbyvägen att kommunen kommer att gallra träd under sommaren. Detta sker dels av säkerhetsskäl och, som det sägs, för att odlingen ska få mera sol. Vi kan alltid hoppas. Föreningen har under ett antal år påtalat till kommunen att det finns en del torra träd i dungen, en del i riskzonen för att ramla över till oss om de bryts. Nu är det bara att vänta på resultatet.

Gräsklippning

Vi har ett gäng frivilliga odlare som kommer att klippa gräset i våra gångar under säsongen. Listan sitter på anslagstavlan. Varje lottinnehavare ska dock själv se till att hålla gräskanterna mot gången ansade eftersom gräsklipparen inte kan köra in över kanten på lotterna. Se också till att det inte ligger lösa stenar i kanten och håll undan stora växter från gången. Det är lätt att kvistar på bärbuskar bryts. Rabarber har också en tendens att växa sig stor och bre ut sig.

Om man har egen gräsmatta på sin odlingslott så måste man se till att hålla den klippt och snygg. Det finns en manuell gräsklippare på redskapslotten (12) som man får låna för ändamålet.

Därmed ser vi fram mot en skön och lyckosam odlingssäsong.
Styrelsen

 

  1. Medlemsinfo mars-april 2018 Kommentera
  2. Septemberträff på kolonin och kommande aktiviteter Kommentera
  3. Nu sätter vi igång arbetet med att reparera gångarna Kommentera
  4. Vårstädning på kolonin Kommentera