Förtroendevalda

 

Kontaktadress kvarngardetsodlarforening@gmail.com
Funktion
Namn
Telefon
Ordförande/ köansvarig Inge-Maj Lönnqvist lott 58, 59 070 – 766 21 83
Vice ordförande

Kassör

Olle Brozén lott 125

Ilpo Kuusisto lott 16

 

076-313 94 81

Sekreterare Ida Sylwan lott 121
 Ledamot Jonathan Jansson lott 81
Mattias Burell lott 22
Suppleanter Jenny McKeever lott 47
Sandra Olsson lott 110
Revisorer Kjell Jungnelius lott 25, 45 070 – 331 83 34
Ann-Sofi Kaati lott 127
Valberedning Linnéa Bergvall lott 87
Gunvor Nilsson lott 8

Mohammad Jashim Uddin lott 73

Miljögrupp Katrin Rychel lott 118
Emelie Gustavsson lott 6