Kontakt

E-post till föreningen kontakt@kvarngardetodlarna.se

Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

Vår kölista är nu öppen för intresseanmälningar. Vi tar ut en köavgift på 300 kr (engångsavgift). Köavgiften betalas till föreningens plusgiro 62 56 84-6 inom 14 dagar från intresseanmälan. Anmälan är giltig när betalningen kommit in.

Uppsala.se finns en lista på koloniföreningar under Odla i Uppsala.