Vårstädning 22 och 23 april 2023

Lördag 22 april 2023 kl. 10-15 och Söndag 23 april kl. 11-14

Nu sparkar vi igång odlingssäsongen och det är dags för föreningens årliga vårstädning som är en gemensam aktivitet. Obligatorisk närvaro för medlem en av dagarna. Frånvaroavgift 200 kr. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Anmäl dig hos ansvarig för tilldelning av arbetsuppgift och distribution av beställd jord.

Under lördagens städning bjuder föreningen på grillkorv och fika. Ta med egen kopp och gärna en termos med vatten.

Fel vid nedre vattenposten ska fixas, det är ytterst osäkert om vi har tillgång till vatten under städdagarna. Ta därför med eget vatten för dina behov, varmt till fika och kallt om det behövs. Vi kan inte heller elda om vi inte har vatten.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning. 

Containerregler
I containern får du kasta blandat avfall: papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart (t.ex. mineralull).

Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.
Varmt välkommen! Styrelsen