Höststädning den 19 oktober

Lördagen den 19 oktober 2019 samlas föreningens medlemmar till gemensam höststädning kl. 11 – 14. Vi hjälps åt att snygga till allmänna ytor, rensa sly och skräp och eventuellt bränna ris (om vädret tillåter) för allas vår trevnad.

Föreningen bjuder på fika (kaffe, té, saft) och mackor. Ta gärna med termos med varmt vatten. Ta också med egen KOPP så undviker vi plasten och sparar pengar och miljö.

Vi har ingen skräpcontainer den här gången.

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen

 

Höstträff på kolonin 8 september

Än är det skördetid och snart höstgrävning samt iordningställande för vintern. Söndagen den 8 september klockan 14‐16 träffas vi för traditionellt höstmöte på odlingsområdet. Vi går tipspromenad, fikar och utbyter erfarenheter, skänker, byter eller sälja plantor och fröer och kanske skänker vi av vårt överflöd.

FÖRENINGEN BJUDER PÅ
– Fika (kaffe, té eller saft) med dopp
Ta gärna med egen termos med varmt vatten, vi har Nescafé och tepåsar. Ta också med egen KOPP så slipper vi plasten och sparar på miljö och pengar.

Alla medlemmar och andra intresserade med barn och barnbarn m.fl. är hjärtligt välkomna och det gäller förstås även om du inte tänkt sälja eller byta några plantor utan bara vill fika, träffas och trivas!

Varmt välkomna!
Styrelsen              

 

Jordbeställning och städning

Jordbeställning 2019

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.
Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.

NYHET: Nu finns även möjlighet att beställa biokol som är bra för att förbättra jorden. En 40 l säck kostar 62 kr. Biokol: Kol som brinner utan syre, därmed stannar all koldioxid inne i kolet, krossas och laddas med näring. Halveringstid 6 000 år. Biokol luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart. Något för nuet och framtiden.

Vi har också toppdress som vi säljer för 35 kr per 50 l säck. Toppdress är vanlig plantjord men mer finfördelad o mer kalk, funkar till de flesta perenner, vårlökar, clematis, kaprifol, syrener, pioner.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 12 april 2019 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!

 Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 27 och 28 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 14.00 söndagen den 28 april tillfaller föreningen.

Vårens gemensamma städdagar 27 och 28 april

Lördagen den 27 april klockan 10-15 och söndagen den 28 april klockan 11-14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp (EJ jord, stenar, elektronik, farligt avfall eller köksavfall!). Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Vi ser fram emot att träffas inför en ny skön odlingssäsong.

 /Styrelsen

Medlemsinfo februari 2019

Vintern är lång och hård. Vårt odlingsområde ligger under ett tjockt snötäcke. Men efter vinter kommer vår och många börjar planera för vårsådd och odling. Folk ställer sig på kö för att få en lott. Väntetiden är nu uppe i tre år.

Avtalen
Vi har ett nytt korttidsavtal (finns på hemsidan) med kommunen för tiden 1 januari till 31 maj 2019 baserat på vårt tidigare arrendekontrakt.  Komplicerade frågor återstår att lösa för kommunen innan vi får de nya avtalet. Stort missnöje råder bland föreningarna om vissa av de förslag som kommunen har, bland annat frågan om att söka tillstånd för verksamheten hos polisen och ansvar för vattenledningar och mätarbrunnar. Vi har tillsammans med Nordöstra regionen diskuterat frågorna med Gatu- och samhällsmiljönämndens politiker.

Årsmöte
Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019 kl. 19.00 i Kvartersgården Svartbäcksgatan 50 H, ingång från baksidan (snett emot Circle K-macken). Parkering finns vid Svartbäcksgatan 60 – 62 och Karl-Johansgårdarna. Årsmöteshandlingarna läggs upp på hemsidan. Välkomna.

Årsavgift
Årsavgiften per medlem och lott är fortsättningsvis 300 kr och ska vara betald senast den 1 mars till föreningens pg 62 56 84-6. Vid försenad betalning uttas en förseningsavgift om 50 kronor per medlem och lott.

Vårstädningen
Vårstädningen hålls gemensamt lördagen den 27 kl. 10-15 och söndagen den 28 april kl. 11-14. Obligatorisk närvaro gäller vid en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift om 200 kronor för medlemmen.

Därmed ser vi fram emot en ny strålande odlingssäsong.
Styrelsen