Vårstädning 2021

Lördag 24 april kl. 10-15 och Söndag 25 april kl. 11-14

Föreningens årliga vårstädning är en gemensam aktivitet som i normala fall är obligatorisk för medlem en av dagarna. På grund av pandemi-restriktionerna tar vi inte ut någon frånvaroavgift i år.
Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Vi har ingen gemensam grillning i år på grund av pandemi-restriktionerna. Undvik trängsel. Ta med eget fika och fika på din lott. Föreningen bjuder på lite godis.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning.

Containerregler
Får inte överlastas. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.
Välkommen!
Styrelsen