Vårstädning 23 – 24 april 2022

Lördagen den 23 april kl. 10 – 15 och söndagen den 24 april kl. 11 – 14 är det dags för föreningens årliga vårstädning som är en gemensam aktivitet. Obligatorisk närvaro för medlem en av dagarna. Frånvaroavgift 200 kr. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Under lördagens städning bjuder föreningen på grillkorv och fika. Ta med egen kopp och gärna en termos med vatten.

Vänligen undvik trängsel både vid jordutkörning och grillning/fika.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning. 

Containerregler
Får inte överlastas. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.

Varmt välkommen!
Styrelsen                                 

Jordbeställning för medlemmar 2023

Beställ jord för 2023

Vi servar även i år våra medlemmar med beställning av kvalitetsjord från Rölunda Gård till grossistpris Mycket populärt och uppskattat bland medlemmarna att få jorden bekvämt levererad till odlingslotterna. Ekologiskt, miljövänligt och prisvärt, sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Rölunda använder inte vinass i någon av sina jordar eller gödselprodukter och gör sitt yttersta för att alla produkter ska vara fria från miljögifter.

Du kan beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.
Priset är 50 kr per 50 liters säck.

Biokol (heter nu Biokolskompost) beställs endast om tillräckligt många efterfrågar det, den är dyr och vi måste beställa minst en hel pall, 45 säckar. Bra för att förbättra jorden, luckrar upp, behåller näring och vatten samt fungerar som kolsänka (klimatsmart). En 40 l säck kostar 150 kr. Vi har valt att inte höja priserna på övrig jord.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 6 april 2023 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 22 och 23 april. Eventuell överbliven jord säljs på söndag efter kl. 14.

Vårstädning 2021

Lördag 24 april kl. 10-15 och Söndag 25 april kl. 11-14

Föreningens årliga vårstädning är en gemensam aktivitet som i normala fall är obligatorisk för medlem en av dagarna. På grund av pandemi-restriktionerna tar vi inte ut någon frånvaroavgift i år.
Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Vi har ingen gemensam grillning i år på grund av pandemi-restriktionerna. Undvik trängsel. Ta med eget fika och fika på din lott. Föreningen bjuder på lite godis.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning.

Containerregler
Får inte överlastas. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.
Välkommen!
Styrelsen

Årsmöte 15 mars 2021

Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas härmed till årsmöte måndagen den 15 mars 2021 kl. 19.00. På grund av Corona-situationen hålls mötet digitalt via TEAMS. Medlem som vill delta i årsmötet ska anmäla sig via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 070-766 21 83 senast den 7 mars. Instruktioner och länk för mötet kommer att skickas ut till alla som anmält deltagande. Om du vill delta per telefon, ring 070-766 21 83 senast 7 mars.

Årsmöteshandlingar och stadgar finns på föreningens hemsida http://kvarngardetodlarna.se/arkiv/arsberattelser/

Notice to Annual Meeting Monday 15th March 2021 at 7 pm. The meeting will be held digitally via TEAMS. Please call 070-766 21 83 if you have any questions concerning the meeting.