Medlemsinfo februari 2019

Vintern är lång och hård. Vårt odlingsområde ligger under ett tjockt snötäcke. Men efter vinter kommer vår och många börjar planera för vårsådd och odling. Folk ställer sig på kö för att få en lott. Väntetiden är nu uppe i tre år.

Avtalen
Vi har ett nytt korttidsavtal (finns på hemsidan) med kommunen för tiden 1 januari till 31 maj 2019 baserat på vårt tidigare arrendekontrakt.  Komplicerade frågor återstår att lösa för kommunen innan vi får de nya avtalet. Stort missnöje råder bland föreningarna om vissa av de förslag som kommunen har, bland annat frågan om att söka tillstånd för verksamheten hos polisen och ansvar för vattenledningar och mätarbrunnar. Vi har tillsammans med Nordöstra regionen diskuterat frågorna med Gatu- och samhällsmiljönämndens politiker.

Årsmöte
Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019 kl. 19.00 i Kvartersgården Svartbäcksgatan 50 H, ingång från baksidan (snett emot Circle K-macken). Parkering finns vid Svartbäcksgatan 60 – 62 och Karl-Johansgårdarna. Årsmöteshandlingarna läggs upp på hemsidan. Välkomna.

Årsavgift
Årsavgiften per medlem och lott är fortsättningsvis 300 kr och ska vara betald senast den 1 mars till föreningens pg 62 56 84-6. Vid försenad betalning uttas en förseningsavgift om 50 kronor per medlem och lott.

Vårstädningen
Vårstädningen hålls gemensamt lördagen den 27 kl. 10-15 och söndagen den 28 april kl. 11-14. Obligatorisk närvaro gäller vid en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift om 200 kronor för medlemmen.

Därmed ser vi fram emot en ny strålande odlingssäsong.
Styrelsen

Höstinfo

Hösten
Höststädningen utfördes den 20 oktober av ett rekordartat antal medlemmar. Det tackar vi för. Hela rishögen eldades och vattnet stängdes av.

Vintern är redan här mer eller mindre. De flesta odlingslotterna ligger redan i dvala men än finns det tid att gräva, ansa buskar och täcka in när vädret är gynnsamt.

Förtydligad information om uppsägning av odlingslott
Ett par medlemmar har antytt kommande uppsägning av odlingslotten på grund av flyttning.

Vi påminner därför om att observera punkt 2 i nyttjanderättskontraktet (punkt 1 i vissa äldre kontrakt): ”Upplåtelsen gäller för tiden från och med tillträdesdagen enligt ovan till och med den 1 mars år _______. Arrendetiden förlängs med ett (1) år om uppsägning inte sker senast tre (3) månader (1 december) före arrendetidens utgång.” Jämför punkt 3.9 i stadgarna (finns på hemsidan).
Det innebär att du som vill säga upp din odlingslott inför nästa säsong måste göra det senast 1 december, i annat fall löper kontraktet och du ska betala din årsavgift senast den 1 mars. Årsavgifter återbetalas inte vid uppsägning under pågående säsong. Uppsägning ska vara skriftlig – mail går bra.

Se också punkt 3.10 och 3.11 om uteslutning av medlem, dvs. uppsägning av kontraktet från föreningens sida.

Om kommunens nya riktlinjer och villkor för odlingslotter
Vårt nuvarande arrendeavtal löper till 31.12.2018. Vi har ännu inte hört något från kommunen om det nya avtalet som baseras på de av Gatu- och samhällsmiljönämnden antagna nya riktlinjerna och villkoren för odlingsområden i Uppsala. Odlarföreningarna liksom Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet har protesterat mot vissa punkter i villkoren.  Vårt yttrande till kommunen över riktlinjerna finns på hemsidan www.kvarngardetodlarna.se under Arkiv.

De punkter som kvarstår och som vi är missnöjda med är:

  • Som förslaget ligger så ska föreningen ha ett avtal med Uppsala kommun och betala ”arrendeavgift” för marken samt därtill ansöka om markupplåtelsetillstånd hos polisen. För närvarande finns inga tillstånd hos polisen som sträcker sig längre än ett år. Till det kommer också en ansökningsavgift.
  • Kommunen lägger allt ansvar på föreningarna vad gäller skötsel och underhåll av vattenledningar och mätarbrunnar både inom odlingsområdet och utom odlingsområdet. Våra ledningar löper ut i dungen mot Råbyvägen där det finns en mätarbrunn. Hur hanterar vi en eventuell läcka eller översvämning där då vi inte har tillstånd att gräva eller vidta åtgärder på kommunens mark? Olösta frågor.
  • All trafik på cykel- och gångbanor förbjuds vilket skulle innebära att den som vill besöka sin odlingslott för transport av jord eller tillbehör vid varje tillfälle behöver begära särskilt tillstånd för att köra till området. Detta skulle exempelvis omöjliggöra spontanbesök till lotten för en funktionshindrad person som är beroende av biltransport.

Nordöstra regionens styrelse har bjudit in Gatu- och samhällsmiljönämndens ledamöter till en diskussion om kvarstående, olösta frågor. Av nämndens 13 ledamöter har en tackat ja.

Sök fritidsodling på kommunens hemsida om du vill läsa förslaget. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor till GSN eller till projektledaren Linda Wallgren linda.wallgren@uppsala.se eller handläggaren Camilla Schöllin camilla.schollin@uppsala.se

Med detta tackar vi alla medlemmar för den gångna säsongen och ser fram emot att träffas i vår.

Styrelsen

 

Sensommarfunderingar

Lång, het sommar

Vi har verkligen haft en extremt varm och torr sommar. Det mesta har dock vuxit över förväntan. Vattenslangarna har varit i flitigt bruk. Av och till har det bildats kö vid vattenposterna. Den 29 juli fick vi ett skyfall som gav 82 mm och översvämning, inte bara vid resecentrum. Förvånat konstaterar man att odlare dagen efter kommer ut och drar vattenslang och inte bara VATTNAR utan DRÄNKER sina grödor. Man undrar hur det är ställt.

Nästa undring gäller SKÖRDEN. Man gräver, sår, planterar och rensar. Tillför jord och gödning och vatten, vatten, vatten. Det kostar arbete, möda och pengar. Att man inte sedan plockar sina bär, morötter, tomater, gurkor med mera leder sannerligen inte till något hållbart samhälle. Det verkar också som att vissa odlare inte alls besöker sina lotter efter den första vårsådden och planteringen. I augusti verkar ordningen på en del lotter ha klappat ihop och en handfull är rent anskrämliga. Inte bra, inte trevligt.

Kinesiskt studiebesök

I början av augusti hade vi besök av en delegation från Kina som ville se odlingarna och höra mera om hur det fungerar här. Våra gäster var mäkta imponerade av att kommunen arrenderar ut områden för privatpersoners odling. Efter en stunds trevliga samtal avslutades besöket med en rundvandring på området och smakprov på röda vinbär, som ansågs sura men åts med goda miner.

Hösten är i antågande och därmed några aktiviteter

Vår traditionella septemberträff med tipspromenad, plantbyte och fika inträffar söndagen den 2 september kl. 14 – 16 på kolonin. Alla är hjärtligt välkomna.

Styrelsen går höstsyn på odlingsområdet 28 – 30 september och har styrelsemöte den 30 september.

Höststädning samlas vi till lördagen den 20 oktober kl. 11 – 15. Se närmare på anslagstavlan längre fram.

Medlemsinfo maj-juni 2018

Medlemsinfo 2018-06-04

Inspektion, stölder och värme

Under helgen 2 och 3 juni inspekterade styrelsen hela odlingsområdet och fann att det råder i stort sett tillfredsställande ordning. Påpekanden eller tillsägelser om ordningen skickas eller har skickats till 20 odlare liksom två varningar i enskilda mail.

Med informationen och pekpinnarna nedan önskar vi alla en trivsam och givande odlingssäsong.

STÖLDER

Dessvärre har vi råkat ut för ett antal stölder. Vår nya maskindrivna gräsklippare stals någon gång mellan den 20 och 22 maj. Den manuella gräsklipparen stals några dagar senare. För ett par dagar sedan stals en vattenslang från nedre vattenposten. Det spräcker vår budget men vi ska försöka att ersätta det stulna.

GRÄSKANTER OCH VÄXTER I GÅNGARNA

Alla odlare uppmanas på skarpen att klippa kanterna i gången utanför sin lott. Se också till att inte rabarber, bärbuskar eller andra växter sticker ut i gången. Med gräsklippare mejar vi ner dem om vi måste gå nära lotten. Även bräder och stenar i kanterna hindrar gräsklippningen.

BUSKNÄT ÄR FÅGELDÖDARE

Nät (blåa eller gröna) som ska skydda jordgubbar och bärbuskar är fågeldödare. Fåglarna fastnar med tassarna eller huvudet, blir hysteriska och stryps. Vi uppmanar alla odlare att tänka efter om man kan täcka över sina bär med något annat, till exempel fiberduk eller finmaskiga nät av hårdplast.

DUMPNING AV SKRÄP I RISHÖGEN ÄR INTE TILLÅTEN

Rishögen på lott 32 där vi brukar elda under städdagarna är till för torrt RIS. Där får inget skräp, plast, gamla möbler, ogräs eller annat otyg dumpas. Vi hyr en container till vårstädningen (dyrt nog) där man kan kasta större grejer. Under tiden forslar man bort sitt eget skräp. Komposterar gör man på sin egen odlingslott. Kompost är en del av kretsloppet. Man får inte heller kasta över till skogsdungen som är kommunens mark.

VATTEN
I den ihållande värmen och torkan går det åt mycket vatten. Tänk på att se till att stänga vattenkranen efter vattning och låt inte vattnet rinna på lotten under lång tid medan ni rensar eller fikar eller vad som helst.

Styrelsen                                                                       

 Vår gräsklippare är stulen

Vår nya maskingräsklippare försvann någon gång mellan söndagen den 20 och tisdagen den 22 maj. Den var låst nere på redskapslotten. Om någon sett något så hör av er till styrelsen. Stölden är polisanmäld. Nu har vi bara ”handjagaren” så vi får se hur det blir med gräsklippningen resten av säsongen.

Vårbruket i full gång

Vi har njutit av högsommarvärme ett antal dagar och vårbruket på kolonin är i full gång. Roligt att se så mycket aktivitet efter den barska vintern.  Vi är övertygade om att alla odlare har rensat upp sina lotter senast den 1 juni som brukligt. Styrelsen kommer att syna lotterna i början av juni som vanligt.

Våra stigar har fått fina namnskyltar

Ni har säkert sett att vi har fått upp fina namnskyltar vid våra stigar gjorda av John och Hanna. På anslagstavlorna finns en karta där namnen är utmärkta så nu är det lätt för alla odlare att hitta hem till sin lott.

Kommunen gallrar träd

Som många av er redan sett så sitter det anslag vid skogsdungen mot Råbyvägen att kommunen kommer att gallra träd under sommaren. Detta sker dels av säkerhetsskäl och, som det sägs, för att odlingen ska få mera sol. Vi kan alltid hoppas. Föreningen har under ett antal år påtalat till kommunen att det finns en del torra träd i dungen, en del i riskzonen för att ramla över till oss om de bryts. Nu är det bara att vänta på resultatet.

Gräsklippning

Vi har ett gäng frivilliga odlare som kommer att klippa gräset i våra gångar under säsongen. Listan sitter på anslagstavlan. Varje lottinnehavare ska dock själv se till att hålla gräskanterna mot gången ansade eftersom gräsklipparen inte kan köra in över kanten på lotterna. Se också till att det inte ligger lösa stenar i kanten och håll undan stora växter från gången. Det är lätt att kvistar på bärbuskar bryts. Rabarber har också en tendens att växa sig stor och bre ut sig.

Om man har egen gräsmatta på sin odlingslott så måste man se till att hålla den klippt och snygg. Det finns en manuell gräsklippare på redskapslotten (12) som man får låna för ändamålet.

Därmed ser vi fram mot en skön och lyckosam odlingssäsong.
Styrelsen