VÅRENS AKTIVITETER

Studiecirkel

Under våren med start vecka 10 anordnar vi en studiecirkel i ekologisk odling i samarbete med Studiefrämjandet. Cirkeln är kostnadsfri och endast för våra medlemmar. Anmälan senast den 15 februari. Ladda ner inbjudan som pdf

Årsmötet

Årsmötet hålls onsdagen den 18 mars klockan 19.00 i kvartersgården, Svartbäcksgatan 50 H. Gäst är Lotta Wikegård, parkprojektansvarig i Uppsala kommun.  Lotta berättar om upprustningen av Höganäsparken och Stadsparken m.m. Alla medlemmar välkomna. Årsmöteshandlingar skickas ut i februari och läggs även upp på hemsidan.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 300 kr per medlem och lott och ska vara betald före den 1 mars till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Avier skickas ut i februari. Förseningsavgiften är 50 kr.

Vårens städdagar (preliminära datum)

Vårens städdagar är planerade till 25 och 26 april. Närmare informations läggs upp på anslagstavlorna och på hemsidan. Obligatorisk närvaro en av dagarna. Frånvaroavgiften är 200 kr.

Vårbruket

Lotterna ska vara tagna i bruk och upprensade senast den 1 juni. Styrelsen inspekterar lotterna den 6 juni (preliminärt datum).