Jordbeställning för medlemmar 2023

Beställ jord för 2023

Vi servar även i år våra medlemmar med beställning av kvalitetsjord från Rölunda Gård till grossistpris Mycket populärt och uppskattat bland medlemmarna att få jorden bekvämt levererad till odlingslotterna. Ekologiskt, miljövänligt och prisvärt, sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Rölunda använder inte vinass i någon av sina jordar eller gödselprodukter och gör sitt yttersta för att alla produkter ska vara fria från miljögifter.

Du kan beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.
Priset är 50 kr per 50 liters säck.

Biokol (heter nu Biokolskompost) beställs endast om tillräckligt många efterfrågar det, den är dyr och vi måste beställa minst en hel pall, 45 säckar. Bra för att förbättra jorden, luckrar upp, behåller näring och vatten samt fungerar som kolsänka (klimatsmart). En 40 l säck kostar 150 kr. Vi har valt att inte höja priserna på övrig jord.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 6 april 2023 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 22 och 23 april. Eventuell överbliven jord säljs på söndag efter kl. 14.