Nyhetsbrev våren 2017

Än dröjer det innan våren är här även om man vissa dagar kan förledas av solglimtar och fågelkvitter. Det börjar ändå bli dags att planera inför säsongens odlingsaktiviteter.

Årsmötet 15 mars
Onsdagen den 15 mars är det dags för föreningens årsmöte kl. 19. Kallelse skickas ut i början av februari och årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan. Koloniträdgårdsförbundets trädgårdsrådgivare och odlingsexpert Ulf Nilsson kommer till årsmötet och berättar om sitt arbete och peppar oss inför vårt miljöarbete.

Motioner och förslag
Medlemmarna kan lämna motioner och förslag som rör föreningens verksamhet till årsmötet. Skriftliga motioner eller förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars. Skicka per e-post eller brev, adressen står i årsmöteskallelsen.

Årsavgiften
Årsavgiften 300 kr ska som vanligt vara betald senast den 1 mars till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Förseningsavgift på 50 kr tas ut vid försenad betalning.

Reparation av våra gångar
Föreningen har fått ett stadsodlingsbidrag av Uppsala kommun för att reparera och tillgänglighetsanpassa våra nerslitna gångar. Arbetet behöver medverkan av alla medlemmar och kommer att ske i etapper under säsongen. För detta behöver vi en eller ett par frivilliga som kan agera projektledare och samordna arbetet. Frågan tas upp på årsmötet.

Studieverksamhet
Vill du lära dig mer om odling, kompostering, jordförbättring, miljöklok odling eller annat? Har du erfarenhet och kunskap som du vill dela med dig av? Du kanske vill hålla i en studiecirkel eller ordna en eller flera träffar med likasinnade medlemmar. Hör då gärna av dig med tips och förslag eller anmäl ditt intresse till styrelsen.

Därmed önskar vi en gynnsam och produktiv odlingssäsong 2017.

Styrelsen