Beställ jord 2017

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 9 april 2017 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 22 och 23 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 23 april tillfaller föreningen.

För övrig information se medlemsbrev som skickats per mail eller brev till alla medlemmar.

Gemensamt arbete för förbättring av våra gångar

Föreningen har fått ett stadsodlingsbidarg av Uppsala kommun för att vi ska kunna reparera gångarna i området. Årsmötet har beslutat att detta arbete ska pågå i omgångar under odlingssäsongen från maj till oktober med medverkan av samtliga medlemmar. Vi behöver också frivilliga som kan ställa upp som projektledare/arbetsledare under de olika passen. I avsaknad av frivilliga kommer ett par ”gångansvariga” att utses för varje gång och samtliga medlemmar med lott i den aktuella gången kallas till obligatoriska arbetspass. För att genomföra arbetet är det viktigt att att alla medlemmar medverkar efter förmåga.

Närmare information och tidsplan kommer att delas ut under städdagarna och även skickas ut per mail till alla medlemmar.

Du som kan tänka dig att vara projektledare/arbetsledare ombeds kontakta styrelsen per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller till styrelsen på de telefonnummer som finns angivna under Förtroendevalda.
Styrelsen