Hösten är här

Hösten är kommen

Dags att ta itu med höstskörden och arbetet för att preparera till nästa säsongs odling.
Aktiviteten har varit ganska låg den här sommaren särskilt under juli – augusti. Många lotter ser tyvärr ut därefter. Man kan undra varför vissa (ivriga) odlare inte plockar sina bär eller skördar sina grönsaker.

Kommande aktiviteter

Vår traditionella plantbytardag går av stapeln söndagen den 4 september kl. 14 – 16.
Vi byter, säljer eller skänker plantor och fröer till varandra. Alla är välkomna, även du som inte har något att byta, sälja eller skänka. Vi går tipspromenad, fikar, grillar korv och umgås.

Styrelsens höstsyn av odlingsområdet sker lördagen den 1 oktober. De som inte har brukat sina lotter riskerar då att få en reprimand eller i värsta fall att inte få ha kvar sin odlingslott. Vi har enormt lång kö och allmänhetens ögon på oss. Vi kan inte acceptera obrukade lotter eller lotter som inte hålls i gott skick.

Föreningens gemensamma höststädning av området är planerad till lördagen den 15 oktober kl. 11 – 15. Vi städar då tillsammans våra gemensamma utrymmen och stänger av vattnet. Vi eldar skräp om vädret tillåter.
Föreningen bjuder på fika och mackor eller grillat.
Vi har ingen skräpcontainer vid detta tillfälle men samlar ihop skräp för våren då vi har container.
Deltagandet för medlemmarna är frivilligt denna gång men vi hoppas på stor uppslutning.
Styrelsen