Beställning av jord senast 15 april 2014

Även i år erbjuder vi denna populära service till våra medlemmar. Beställ ekologisk kvalitetsjord till grossistpris genom föreningen och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Beställ planteringsjord, torvmull, barkmull, täckbark eller kogödsel.

Priset är 45 kr per säck á 50 liter.  Beställning ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 15 april 2014 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev (se adress ovan), – eller lägg en lapp i lådan på området.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!  

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer. Jorden levereras under städdagarna den 26 och 27 april. Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 28 april 2012 tillfaller föreningen.