ÅRSMÖTE

Årsmötet 2014

Föreningens årsmöte hålls onsdagen den 12 mars kl. 19.00 i samlingslokalen Höganäsgatan 6 E (källarvåning).

Joanna Silvemark-Junemar från Uppsala kommun, Park- och natur visar bilder och berättar om utvecklingen av Höganäsparken.

Därefter årsmötesärenden. Årsmöteshandlingarna finns under fliken Arkiv.

Föreningen bjuder på enkel förtäring.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelsen