Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll 2021-03-15 justerat
Kallelse Dagordning ÅM 2021
Verksamhetsberättelse för 2020
Årsredovisning 2020
Budgetförslag 2021
Ordningsföreskrifter för Kvarngärdets Odlarförening 2021
Verksamhet 2021 kalender
Revisionsberättelse för 2020

Årsmötesprotokoll 2020-03-12
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsplan 2020 årsplanering
Årsredovisning 31 december 2019
Budgetförslag 2020
Kallelse Dagordning ÅM 2020

Protokoll Årsmöte 2019-03-14 justerat
Kallelse Dagordning ÅM 2019
Verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsplan 2019 årsplanering
Helårsredovisning 31 dec 2018 Kvarngärdet
Budgetförslag 2019 korr
Årsmötesprotokoll 2018-03-14 justerat
Kallelse och dagordning Årsmöte 2018
Verksamhetsplan 2018 uppdaterad
Årsredovisning 2017
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan för 2017
Årsredovisning för 2016 
Verksamhetsberättelse för 2016
Kallelse Dagordning årsmöte 2017

ÅM protokoll 2016-03-16 utan bilagor
Bilagor till ÅM protokoll 2016-03-16ÅM protokoll 2016-03-16 utan bilagor
Bilagor till ÅM protokoll 2016-03-16
Verksamhetsplan 2016 uppdaterad

Årsmötesprotokoll 2015-03-18 4 sid justerat korr

Revisionsberättelse 2015 för 2014

Redovisning för 2014 till ÅM 2015

Inbjudan studiecirkel 2015 Vtx