Medlemsinfo februari 2019

Vintern är lång och hård. Vårt odlingsområde ligger under ett tjockt snötäcke. Men efter vinter kommer vår och många börjar planera för vårsådd och odling. Folk ställer sig på kö för att få en lott. Väntetiden är nu uppe i tre år.

Avtalen
Vi har ett nytt korttidsavtal (finns på hemsidan) med kommunen för tiden 1 januari till 31 maj 2019 baserat på vårt tidigare arrendekontrakt.  Komplicerade frågor återstår att lösa för kommunen innan vi får de nya avtalet. Stort missnöje råder bland föreningarna om vissa av de förslag som kommunen har, bland annat frågan om att söka tillstånd för verksamheten hos polisen och ansvar för vattenledningar och mätarbrunnar. Vi har tillsammans med Nordöstra regionen diskuterat frågorna med Gatu- och samhällsmiljönämndens politiker.

Årsmöte
Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019 kl. 19.00 i Kvartersgården Svartbäcksgatan 50 H, ingång från baksidan (snett emot Circle K-macken). Parkering finns vid Svartbäcksgatan 60 – 62 och Karl-Johansgårdarna. Årsmöteshandlingarna läggs upp på hemsidan. Välkomna.

Årsavgift
Årsavgiften per medlem och lott är fortsättningsvis 300 kr och ska vara betald senast den 1 mars till föreningens pg 62 56 84-6. Vid försenad betalning uttas en förseningsavgift om 50 kronor per medlem och lott.

Vårstädningen
Vårstädningen hålls gemensamt lördagen den 27 kl. 10-15 och söndagen den 28 april kl. 11-14. Obligatorisk närvaro gäller vid en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift om 200 kronor för medlemmen.

Därmed ser vi fram emot en ny strålande odlingssäsong.
Styrelsen