Viktig information om vårstädningen 2020 lördag 25 april kl. 10-15 och söndag 26 april kl. 11-14

På grund av Coronapandemin kommer vi att genomföra vårstädningen lite annorlunda än tidigare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och jämställer i viss mån städningen med idrottsarrangemang utomhus. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Ambitionen är att distribuera den jord som medlemmarna beställt och att få ut och koppla på vattenslangarna. Om vi inte får bort jorden från gången så är risken större att den blir stulen. Kan vi därutöver städa upp det värsta i våra allmänna utrymmen så gott det går så är vi nöjda. Container finns där man kan slänga skräp också från sin egen lott. Vi hoppas ändå få tillräckligt många deltagare så vi kan genomföra det viktigaste.

Alla medlemmar bör tänka på följande:

  • Stanna hemma om du är förkyld eller känner dig det minsta hängig
  • Tänk också på att hålla avstånd till varandra, 1-2 meter
  • Du som är 70+ bör helst stanna hemma. Om du kommer så håll dig gärna på din egen lott
  • Frånvaroavgiften slopas för den här gången
  • För att undvika trängsel slopar vi grillningen men hoppas att vi kan ta igen den vid annat tillfälle. Ta med egen kaffekorg och fika på lotten
  • Vi uppskattar hjälpen med nödvändiga sysslor men sprid ut er, max fem personer i en grupp som hjälper till att bära tunga saker o liknande eller rensar upp en lott
  • Försök hålla god handhygien, använd gärna egna handskar och även handsprit om du har tillgång till det
  • Torka i möjligaste mån av redskap såsom handtag på skottkärror, räfsor, krattor med mera efter användning. Använd gärna dina egna redskap

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning.

Containern: får absolut inte överlastas, ingenting får sticka ut över kanten. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Det är förbjudet att slänga jord, stenar, säckar med löv, farligt avfall, elektronik och hushållssopor i containern. Löv slängs i kanterna runt rishögen. Felsortering och överlast av containern medför ökade kostnader för föreningen och kan leda till höjd avgift för våra medlemmar.

Styrelsen