VÅRBRUKET ska vara klart 1 juni

Det betyder att lotterna ska vara tagna i bruk och upprensade senast den 1 juni. Det gäller också alla nya medlemmar som har skrivit kontrakt före den 1 maj i år. Lottinnehavare ska hålla gräskanterna i den breda gången klippta och fria från ogräs. Gräsmattor på odlingslotterna ska hållas snygga och klippta. Gräsklipp är ett fantastiskt bra gödningsmedel och kan användas på odlingen mellan planteringarna för att hålla jorden fuktig och fri från ogräs. Om du inte själv vill använda ditt gräsklipp så erbjud det till en lottgranne.

Styrelsen inspekterar samtliga lotter under vecka 22 och har styrelsemöte den 5 juni. Vid mötet beslutas vilka åtgärder som ska vidtas med lotter som inte håller måttet.

Styrelsen