Jordbeställning och städning

Jordbeställning 2019

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.
Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.

NYHET: Nu finns även möjlighet att beställa biokol som är bra för att förbättra jorden. En 40 l säck kostar 62 kr. Biokol: Kol som brinner utan syre, därmed stannar all koldioxid inne i kolet, krossas och laddas med näring. Halveringstid 6 000 år. Biokol luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart. Något för nuet och framtiden.

Vi har också toppdress som vi säljer för 35 kr per 50 l säck. Toppdress är vanlig plantjord men mer finfördelad o mer kalk, funkar till de flesta perenner, vårlökar, clematis, kaprifol, syrener, pioner.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 12 april 2019 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!

 Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 27 och 28 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 14.00 söndagen den 28 april tillfaller föreningen.

Vårens gemensamma städdagar 27 och 28 april

Lördagen den 27 april klockan 10-15 och söndagen den 28 april klockan 11-14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp (EJ jord, stenar, elektronik, farligt avfall eller köksavfall!). Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Vi ser fram emot att träffas inför en ny skön odlingssäsong.

 /Styrelsen