Plantbytardag 11 juni 2023


Kvarngärdetodlarnas plantbytardag söndagen den 11 juni

Plantor och frön bytte ägare och gott fika serverades till mångas belåtenhet under en klarblå himmel. På det hela taget en social, trevlig och avslappnad sammankomst.
En intressant liten föreläsning hölls av Cecilia Lalander från SLU om ämnet guldvatten, gödsling med urin, som handlade om dess många fördelar. Ämnet utmynnade i frågor och intressanta diskussioner om odlandets konst och olika gödselmedels betydelse för god skörd.
Runt 30 odlare deltog. Nästa gemensamma föreningsaktivitet blir skördemarknaden med tipspromenad någon vecka in i september (mer info om den kommer senare).

Bilder: Olle Brozén
Text: Ida Sylwan