Medlemsinfo maj-juni 2018

Medlemsinfo 2018-06-04

Inspektion, stölder och värme

Under helgen 2 och 3 juni inspekterade styrelsen hela odlingsområdet och fann att det råder i stort sett tillfredsställande ordning. Påpekanden eller tillsägelser om ordningen skickas eller har skickats till 20 odlare liksom två varningar i enskilda mail.

Med informationen och pekpinnarna nedan önskar vi alla en trivsam och givande odlingssäsong.

STÖLDER

Dessvärre har vi råkat ut för ett antal stölder. Vår nya maskindrivna gräsklippare stals någon gång mellan den 20 och 22 maj. Den manuella gräsklipparen stals några dagar senare. För ett par dagar sedan stals en vattenslang från nedre vattenposten. Det spräcker vår budget men vi ska försöka att ersätta det stulna.

GRÄSKANTER OCH VÄXTER I GÅNGARNA

Alla odlare uppmanas på skarpen att klippa kanterna i gången utanför sin lott. Se också till att inte rabarber, bärbuskar eller andra växter sticker ut i gången. Med gräsklippare mejar vi ner dem om vi måste gå nära lotten. Även bräder och stenar i kanterna hindrar gräsklippningen.

BUSKNÄT ÄR FÅGELDÖDARE

Nät (blåa eller gröna) som ska skydda jordgubbar och bärbuskar är fågeldödare. Fåglarna fastnar med tassarna eller huvudet, blir hysteriska och stryps. Vi uppmanar alla odlare att tänka efter om man kan täcka över sina bär med något annat, till exempel fiberduk eller finmaskiga nät av hårdplast.

DUMPNING AV SKRÄP I RISHÖGEN ÄR INTE TILLÅTEN

Rishögen på lott 32 där vi brukar elda under städdagarna är till för torrt RIS. Där får inget skräp, plast, gamla möbler, ogräs eller annat otyg dumpas. Vi hyr en container till vårstädningen (dyrt nog) där man kan kasta större grejer. Under tiden forslar man bort sitt eget skräp. Komposterar gör man på sin egen odlingslott. Kompost är en del av kretsloppet. Man får inte heller kasta över till skogsdungen som är kommunens mark.

VATTEN
I den ihållande värmen och torkan går det åt mycket vatten. Tänk på att se till att stänga vattenkranen efter vattning och låt inte vattnet rinna på lotten under lång tid medan ni rensar eller fikar eller vad som helst.

Styrelsen                                                                       

 Vår gräsklippare är stulen

Vår nya maskingräsklippare försvann någon gång mellan söndagen den 20 och tisdagen den 22 maj. Den var låst nere på redskapslotten. Om någon sett något så hör av er till styrelsen. Stölden är polisanmäld. Nu har vi bara ”handjagaren” så vi får se hur det blir med gräsklippningen resten av säsongen.

Vårbruket i full gång

Vi har njutit av högsommarvärme ett antal dagar och vårbruket på kolonin är i full gång. Roligt att se så mycket aktivitet efter den barska vintern.  Vi är övertygade om att alla odlare har rensat upp sina lotter senast den 1 juni som brukligt. Styrelsen kommer att syna lotterna i början av juni som vanligt.

Våra stigar har fått fina namnskyltar

Ni har säkert sett att vi har fått upp fina namnskyltar vid våra stigar gjorda av John och Hanna. På anslagstavlorna finns en karta där namnen är utmärkta så nu är det lätt för alla odlare att hitta hem till sin lott.

Kommunen gallrar träd

Som många av er redan sett så sitter det anslag vid skogsdungen mot Råbyvägen att kommunen kommer att gallra träd under sommaren. Detta sker dels av säkerhetsskäl och, som det sägs, för att odlingen ska få mera sol. Vi kan alltid hoppas. Föreningen har under ett antal år påtalat till kommunen att det finns en del torra träd i dungen, en del i riskzonen för att ramla över till oss om de bryts. Nu är det bara att vänta på resultatet.

Gräsklippning

Vi har ett gäng frivilliga odlare som kommer att klippa gräset i våra gångar under säsongen. Listan sitter på anslagstavlan. Varje lottinnehavare ska dock själv se till att hålla gräskanterna mot gången ansade eftersom gräsklipparen inte kan köra in över kanten på lotterna. Se också till att det inte ligger lösa stenar i kanten och håll undan stora växter från gången. Det är lätt att kvistar på bärbuskar bryts. Rabarber har också en tendens att växa sig stor och bre ut sig.

Om man har egen gräsmatta på sin odlingslott så måste man se till att hålla den klippt och snygg. Det finns en manuell gräsklippare på redskapslotten (12) som man får låna för ändamålet.

Därmed ser vi fram mot en skön och lyckosam odlingssäsong.
Styrelsen

 

Medlemsinfo mars-april 2018

Årsmötet hölls den 14 mars

Niklas Vestin, jordexpert hos Rölunda berättade om den viktiga jorden och vad vi kan tänka på för att göra det mesta möjliga av det vi har.

Styrelsen 2018

Ordförande     Inge-Maj Lönnqvist (ett år kvar på mandatet) lott 58, 59   070 – 766 21 83 även köansvarig
Kassör            Aram Rabati (omval två år) lott 60, 80                              070 – 398 44 33
Sekreterare     Helene Ellemo (omval två år) lott 75, 86
Ledamöter:
John Sedin (ett år kvar på mandatet) lott 38
Aram Amin (nyval två år) lott 107
Helene Lackenbauer (nyval två år) lott 112
Suppleanter: Marika Lundmark lott 40 och Stina Asterfeldt, lott 94, båda nyval två år.

Vårens gemensamma städdagar 21 och 22 april
Lördagen den 21 april klockan 10 – 16 och söndagen den 22 april klockan 11 – 14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Jordbeställning
Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Vi lärde oss av Niklas Vestin att det bästa tillskottet till våra lerjordar är barkmull (inte att förväxla med täckbark som används till gångar).

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.

Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 april 2018 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.
Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! 

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 21 och 22 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 15.00 söndagen den 22 april tillfaller föreningen.

Septemberträff på kolonin och kommande aktiviteter

Föreningens medlemmar träffas på odlingsområdet söndagen den 10 september 2017 klockan 14‐16 för att gå tipspromenad, fika och få tillfälle att byta erfarenheter, plantor och fröer.
Du kan också skänka, byta eller sälja trädgårdsredskap, krukor eller andra odlargrejor som du inte längre behöver.

Föreningen bjuder på fika med hembakat.
Välkommen!

Höstsyn
Styrelsen inspekterar odlingslotterna och området lördagen den 30 september.

Höststädning av området
Medlemmarna samlas till höststädning lördagen den 21 oktober kl. 11 – 15. Vi röjer upp på området och om det är möjligt på grund av väder och vind och det inte råder eldningsförbud så eldar vi ris.
Föreningen bjuder på förtäring.

Renoveringen av gångarna
Arbetet med reparation av gångarna har skett i etapper under våren och sommaren för att inte behöva spärra av för stora områden och störa odlingsverksamheten. De flesta odlarna, särskilt de som har deltagit och hjälpt till med arbetet, har visat tolerans och förståelse för att det har uppstått vissa hinder och olägenheter under arbetets gång. Arbetet har tagit längre tid än beräknat och kommer att fortskrida under hösten så länge som möjligt innan frosten lägger hinder i vägen. Flitiga odlare har medverkat med liv och lust vid arbete i ”sin egen gång”.

Många odlare har uppskattat det fina arrangemanget vid övre vattenposten som John Sedin har gjort. Även området kring nedre vattenposten kommer att förbättras när vi kan ta den nya gräsplanen i bruk. Där återstår fortfarande en del att göra. Några gångar ska jämnas till och nytt gräs sås där det nu ligger svart marktäckningsduk. Förhoppningsvis kan vi återinsätta sittgruppen och inviga den nya planen till våren 2018.

 

 

 

 

 

 

Nu sätter vi igång arbetet med att reparera gångarna

Under veckoslutet 26 – 28 maj kommer vi att gräva upp området kring den nedre vattenposten, jämna till det och småningom så nytt gräs. Grävningen sker med en liten grävmaskin. Grävningen kommer förmodligen att ta tid under hela veckoslutet. Vi hoppas att några medlemmar kan komma och vara behjälpliga i det arbetet. Se instruktion i informationsblad ”Renovering av gångar” under Start Medlemsinformation.

Efterarbetet kommer att fortsätta under veckorna som följer. Vi behöver då flera medhjälpare:

  • Medlemmar som hjälper till att kratta och jämna till området efter grävning
  • Medlemmar som kan ha på toppdress, kratta ut och så gräsfrö samt täcka in och spärra av området
  • Några personer utses att ansvara för regelbunden vattning av det nysådda
  • Hjälp till att fotografera under arbetets gång och skicka dina bilder till oss per mail (för dokumentation)

När det stora arbetet vid vattenposten är gjort fortsätter vi med övriga gångar. Observera att arbetet med gångarna beräknas pågå till inpå hösten.

Vi ber alla respektera avspärrningarna och att ha överseende med de eventuella olägenheter som uppstår genom att vissa områden spärras av.

Vänligen
Styrelsen

Vårstädning på kolonin

Lördagen den 22 april klockan 10 – 16 och söndagen den 23 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Vi eldar ris mm om det är tillåtet.

Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Den beställda jorden distribueras under lördag och söndag.
Styrelsen