Odlingstips

Odlings- och miljötips

Kvarngärdets Odlarförening har en miljögrupp som du kan vända dig till om du har frågor och funderingar kring din odling och miljö. Gruppen kommer att lägga upp tips och råd ur olika källor som du kan hitta på vår hemsida under rubriken Odlingstips.

Föreningen är sedan den 1 oktober 2019 miljödiplomerad, som andra förening i Uppsala. Miljödiplomering är ett verktyg som tagits fram av Koloniträdgårdsförbundet för koloniföreningar som förbättrar sitt miljöarbete. En miljödiplomering kan vara till fördel för föreningen om kommunen skulle få för sig att konkretisera eventuella byggplaner för området.

De grundläggande tankarna i miljödiplomering är att odlingsföreningen ska:

  • Utnyttja resurserna effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.
  • Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
  • Värna naturens mångfald och kretslopp.
  • Skapa en god livsmiljö.

Så här fungerar miljödiplomering:

  • Föreningen anmäler sitt intresse för att bli miljödiplomerad.
  • Föreningen vidtar åtgärder utifrån en handledning och en checklista som tillhandahålls av Koloniträdgårdsförbundet.
  • När tillräckligt många åtgärder klarats av för att uppnå grundnivån av miljödiplomering skickas den ifyllda checklistan till Koloniträdgårdsförbundet.
  • En representant för Koloniträdgårdsförbundet kommer på besök och gör en kontroll av området och föreningens åtgärder.
  • Om kontrollen visar att föreningen uppfyllt tillräckligt antal åtgärder för grundnivån erhåller föreningen sitt första diplom.
  • Därefter kan föreningen gå vidare och vidta fler åtgärder och förbättra sitt miljöarbete, och då erhålla miljödiplomering på brons, silver eller guldnivån.