Årsmöte 15 mars 2021

Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas härmed till årsmöte måndagen den 15 mars 2021 kl. 19.00. På grund av Corona-situationen hålls mötet digitalt via TEAMS. Medlem som vill delta i årsmötet ska anmäla sig via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 070-766 21 83 senast den 7 mars. Instruktioner och länk för mötet kommer att skickas ut till alla som anmält deltagande. Om du vill delta per telefon, ring 070-766 21 83 senast 7 mars.

Årsmöteshandlingar och stadgar finns på föreningens hemsida http://kvarngardetodlarna.se/arkiv/arsberattelser/

Notice to Annual Meeting Monday 15th March 2021 at 7 pm. The meeting will be held digitally via TEAMS. Please call 070-766 21 83 if you have any questions concerning the meeting.