Höststädning 17 oktober 2020

Lördagen den 17 oktober kl. 11-14 samlas föreningens medlemmar för att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp och ev. bränna ris (om eldning är tillåten) för allas vår trevnad. Ingen container.

För att undvika trängsel har vi inte något gemensamt fika men föreningen bjuder på saft och godis. Ta med egen kopp/glas.

HÅLL AVSTÅND!

Hjärtligt välkomna.
Styrelsen

Höstträff på kolonin 6 september 2020

Alla medlemmar bjuds in till traditionell höstträff söndagen den 6 september klockan 14‐16 på odlingsområdet. Vi går tipspromenad, utbyter erfarenheter, skänker, byter eller sälja plantor och fröer och kanske skänker vi av vårt överflöd.

Vi deltar i Koloniträdgårdsförbundets kampanj ”Koloni älskar träd” som har målet 1000 planterade träd och buskar för mångfalden på kolonin fram till augusti 2021 och planterar en eller två buskar på vår allmänna gräsremsa mot parken.

Ta med eget fika och slå dig ner på lotten och njut. För att undvika trängsel och köbildning så kan föreningen inte ordna med allmänt fika den här gången. Vi kanske bjuder på lite godis.

På grund av den rådande pandemisituationen ber vi dig tänka på att:

  • Stanna hemma om du är förkyld eller känner dig hängig
  • Hålla avstånd, 1 – 2 meter

Alla medlemmar med barn och familjer är hjärtligt välkomna och det gäller förstås även om du inte tänkt sälja eller byta några plantor utan bara vill fika, träffas och trivas!

Varmt välkomna!
Styrelsen

Vår kölista är stängd

Vi har mycket lång kö till våra odlingslotter med en väntetid på minst fyra år. Vi har därför beslutat att hålla kölistan stängd tillsvidare. Vi tar således inte emot några intresseanmälningar för tillfället. Kommunen har en lista med odlarföreningar i Uppsala. Det kanske finns en annan förening som passar dig. https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/aktiviteter-motion-och-idrott/aktiviteter-och-fritidsgardar/odla-i-uppsala/#odlingsforeningar-i-uppsala

 

Viktig information om vårstädningen 2020 lördag 25 april kl. 10-15 och söndag 26 april kl. 11-14

På grund av Coronapandemin kommer vi att genomföra vårstädningen lite annorlunda än tidigare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och jämställer i viss mån städningen med idrottsarrangemang utomhus. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Ambitionen är att distribuera den jord som medlemmarna beställt och att få ut och koppla på vattenslangarna. Om vi inte får bort jorden från gången så är risken större att den blir stulen. Kan vi därutöver städa upp det värsta i våra allmänna utrymmen så gott det går så är vi nöjda. Container finns där man kan slänga skräp också från sin egen lott. Vi hoppas ändå få tillräckligt många deltagare så vi kan genomföra det viktigaste.

Alla medlemmar bör tänka på följande:

  • Stanna hemma om du är förkyld eller känner dig det minsta hängig
  • Tänk också på att hålla avstånd till varandra, 1-2 meter
  • Du som är 70+ bör helst stanna hemma. Om du kommer så håll dig gärna på din egen lott
  • Frånvaroavgiften slopas för den här gången
  • För att undvika trängsel slopar vi grillningen men hoppas att vi kan ta igen den vid annat tillfälle. Ta med egen kaffekorg och fika på lotten
  • Vi uppskattar hjälpen med nödvändiga sysslor men sprid ut er, max fem personer i en grupp som hjälper till att bära tunga saker o liknande eller rensar upp en lott
  • Försök hålla god handhygien, använd gärna egna handskar och även handsprit om du har tillgång till det
  • Torka i möjligaste mån av redskap såsom handtag på skottkärror, räfsor, krattor med mera efter användning. Använd gärna dina egna redskap

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning.

Containern: får absolut inte överlastas, ingenting får sticka ut över kanten. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Det är förbjudet att slänga jord, stenar, säckar med löv, farligt avfall, elektronik och hushållssopor i containern. Löv slängs i kanterna runt rishögen. Felsortering och överlast av containern medför ökade kostnader för föreningen och kan leda till höjd avgift för våra medlemmar.

Styrelsen