Nu sätter vi igång arbetet med att reparera gångarna

Under veckoslutet 26 – 28 maj kommer vi att gräva upp området kring den nedre vattenposten, jämna till det och småningom så nytt gräs. Grävningen sker med en liten grävmaskin. Grävningen kommer förmodligen att ta tid under hela veckoslutet. Vi hoppas att några medlemmar kan komma och vara behjälpliga i det arbetet. Se instruktion i informationsblad ”Renovering av gångar” under Start Medlemsinformation.

Efterarbetet kommer att fortsätta under veckorna som följer. Vi behöver då flera medhjälpare:

  • Medlemmar som hjälper till att kratta och jämna till området efter grävning
  • Medlemmar som kan ha på toppdress, kratta ut och så gräsfrö samt täcka in och spärra av området
  • Några personer utses att ansvara för regelbunden vattning av det nysådda
  • Hjälp till att fotografera under arbetets gång och skicka dina bilder till oss per mail (för dokumentation)

När det stora arbetet vid vattenposten är gjort fortsätter vi med övriga gångar. Observera att arbetet med gångarna beräknas pågå till inpå hösten.

Vi ber alla respektera avspärrningarna och att ha överseende med de eventuella olägenheter som uppstår genom att vissa områden spärras av.

Vänligen
Styrelsen

Vårstädning på kolonin

Lördagen den 22 april klockan 10 – 16 och söndagen den 23 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Vi eldar ris mm om det är tillåtet.

Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Den beställda jorden distribueras under lördag och söndag.
Styrelsen

Beställ jord 2017

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 9 april 2017 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 22 och 23 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 23 april tillfaller föreningen.

För övrig information se medlemsbrev som skickats per mail eller brev till alla medlemmar.

Gemensamt arbete för förbättring av våra gångar

Föreningen har fått ett stadsodlingsbidarg av Uppsala kommun för att vi ska kunna reparera gångarna i området. Årsmötet har beslutat att detta arbete ska pågå i omgångar under odlingssäsongen från maj till oktober med medverkan av samtliga medlemmar. Vi behöver också frivilliga som kan ställa upp som projektledare/arbetsledare under de olika passen. I avsaknad av frivilliga kommer ett par ”gångansvariga” att utses för varje gång och samtliga medlemmar med lott i den aktuella gången kallas till obligatoriska arbetspass. För att genomföra arbetet är det viktigt att att alla medlemmar medverkar efter förmåga.

Närmare information och tidsplan kommer att delas ut under städdagarna och även skickas ut per mail till alla medlemmar.

Du som kan tänka dig att vara projektledare/arbetsledare ombeds kontakta styrelsen per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller till styrelsen på de telefonnummer som finns angivna under Förtroendevalda.
Styrelsen

 

Nyhetsbrev våren 2017

Än dröjer det innan våren är här även om man vissa dagar kan förledas av solglimtar och fågelkvitter. Det börjar ändå bli dags att planera inför säsongens odlingsaktiviteter.

Årsmötet 15 mars
Onsdagen den 15 mars är det dags för föreningens årsmöte kl. 19. Kallelse skickas ut i början av februari och årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan. Koloniträdgårdsförbundets trädgårdsrådgivare och odlingsexpert Ulf Nilsson kommer till årsmötet och berättar om sitt arbete och peppar oss inför vårt miljöarbete.

Motioner och förslag
Medlemmarna kan lämna motioner och förslag som rör föreningens verksamhet till årsmötet. Skriftliga motioner eller förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars. Skicka per e-post eller brev, adressen står i årsmöteskallelsen.

Årsavgiften
Årsavgiften 300 kr ska som vanligt vara betald senast den 1 mars till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Förseningsavgift på 50 kr tas ut vid försenad betalning.

Reparation av våra gångar
Föreningen har fått ett stadsodlingsbidrag av Uppsala kommun för att reparera och tillgänglighetsanpassa våra nerslitna gångar. Arbetet behöver medverkan av alla medlemmar och kommer att ske i etapper under säsongen. För detta behöver vi en eller ett par frivilliga som kan agera projektledare och samordna arbetet. Frågan tas upp på årsmötet.

Studieverksamhet
Vill du lära dig mer om odling, kompostering, jordförbättring, miljöklok odling eller annat? Har du erfarenhet och kunskap som du vill dela med dig av? Du kanske vill hålla i en studiecirkel eller ordna en eller flera träffar med likasinnade medlemmar. Hör då gärna av dig med tips och förslag eller anmäl ditt intresse till styrelsen.

Därmed önskar vi en gynnsam och produktiv odlingssäsong 2017.

Styrelsen

 

 

 

 

 

HÖSTSTÄDNING PÅ ODLINGEN

Lördagen den 15 oktober 2016 kl. 11 – 15
Föreningens medlemmar samlas till gemensam höststädning av odlingsområdet. Vi hjälps åt att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp och bränna ris (om eldning är tillåten) för allas vår trevnad.

Anmäl dig hos ansvarig styrelsemedlem för tilldelning av arbetsuppgift. Föreningen bjuder på fika, kaffe, té, saft och mackor. Ta gärna med termos med varmt vatten.

Vi har ingen skräpcontainer den här gången. Ingen frånvaroavgift.

Varmt välkommen!
Styrelsen