MÖRDARSNIGLAR

Flera medlemmar har under sensommaren rapporterat att de har mördarsniglar på lotten. Det är synnerligen otrevligt och vi får försöka hjälpas åt att utrota dem.

Mördarsnigeln, även kallad spansk skogssnigel, invaderar våra trädgårdar. Salladsplantor och mycket annat slukar sniglarna snabbt. Här får du tipsen som håller sniglarna borta!

Så bekämpar du mördarsnigeln

Det kan kännas hopplöst att plocka hundratals sniglar varje dag, men det har effekt. Hjälps åt i kvarteret! Tänk på att varje snigel du plockar annars kan lägga hundratals ägg under säsongen. Flest sniglar hittar du tidigt på morgonen och i skymningen, särskilt vid fuktigt väder eller dagg.

  • Klipp huvudet av sniglarna, någon centimeter bakom framändan. Lägg döda sniglar i soporna eller gräv ner dem. Får de ligga kvar lockar de fler sniglar.
  • Lägg ut smaksatt järnfosfat i pelletsform. Det säljs som bekämpningsmedel mot sniglar. Sprid glest. Medlet har effekt mot sniglar men är harmlöst för däggdjur, småkryp och daggmaskar.
  • Kaffe tycks innehålla något som sniglar inte gillar, därför kan strängar av kaffesump vara värt att prova. Strängar av kalk och aska hejdar också sniglarnas framfart, men bara så länge de är torra.
  • Plåtstaket med vikt kant kan sniglar inte ta sig förbi. Sätt på kanten till kompost och odlingslådor.
  • Elstängsel är effektivt.
  • Snigelbromsen är ett färdigt elstängsel, se snigelbromsen.se.
  • Sniglar gillar inte koppar. Utnyttja det runt krukor och odlingslådor.

NEMATODER/NEMASLUG

Nemaslug är produktnamnet för nematoder som används för att bekämpa sniglar. Kom ihåg att du inte behöver använda nematoder över hela din trädgård utan kan fokusera på de områden där du brukar se flest sniglar.
http://www.snigelshopen.se/nematoder/nematoder-nemaslug-40-m2-3-stegspakethttp://www.snigelshopen.se/nematoder/nematoder-nemaslug-100-m2-3-stegspaket

Tänk på att granska alla växter du får eller köper. Kolla också jorden så att där inte finns snigelägg. De är mjölkvita, tunnskaliga och ligger klumpvis till skillnad från gödselmedelskorn som är hårda och ligger jämnt fördelade i jorden.

Det är också bra att ha en speciell plats där du kan hålla nya växter under uppsikt. Försäkra dig om att inga sniglar kommer från dem under någon månad innan du planterar växterna i trädgården.

Styrelsen

Hösten är här

Hösten är kommen

Dags att ta itu med höstskörden och arbetet för att preparera till nästa säsongs odling.
Aktiviteten har varit ganska låg den här sommaren särskilt under juli – augusti. Många lotter ser tyvärr ut därefter. Man kan undra varför vissa (ivriga) odlare inte plockar sina bär eller skördar sina grönsaker.

Kommande aktiviteter

Vår traditionella plantbytardag går av stapeln söndagen den 4 september kl. 14 – 16.
Vi byter, säljer eller skänker plantor och fröer till varandra. Alla är välkomna, även du som inte har något att byta, sälja eller skänka. Vi går tipspromenad, fikar, grillar korv och umgås.

Styrelsens höstsyn av odlingsområdet sker lördagen den 1 oktober. De som inte har brukat sina lotter riskerar då att få en reprimand eller i värsta fall att inte få ha kvar sin odlingslott. Vi har enormt lång kö och allmänhetens ögon på oss. Vi kan inte acceptera obrukade lotter eller lotter som inte hålls i gott skick.

Föreningens gemensamma höststädning av området är planerad till lördagen den 15 oktober kl. 11 – 15. Vi städar då tillsammans våra gemensamma utrymmen och stänger av vattnet. Vi eldar skräp om vädret tillåter.
Föreningen bjuder på fika och mackor eller grillat.
Vi har ingen skräpcontainer vid detta tillfälle men samlar ihop skräp för våren då vi har container.
Deltagandet för medlemmarna är frivilligt denna gång men vi hoppas på stor uppslutning.
Styrelsen

 

P4 Uppland Intervju med föreningen

P4 Uppland besökte odlingsområdet och intervjuade oss
Det var en trevlig liten intervju i sommarsolen med P4 Uppland idag den 27 juli. Programmet heter Förmiddag med P4 Uppland och är 165 minuter långt. Cirka 2 timmar och 5 minuter in i programmet kommer en intervju med kommunalrådet Erik Pelling (S) som pratade om kolonilotter kontra bostadsbyggande. Mycket intressant för oss. Sen musik och nyheter och mera musik och så kommer vi.
Här finns vi: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3290
Och här finns en kortare version med Erik Pelling och en kommentar från mig http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6482761
Om någon orkar läsa/lyssna.
Inge-Maj
ordförande

VÅRBRUKET ska vara klart 1 juni

Det betyder att lotterna ska vara tagna i bruk och upprensade senast den 1 juni. Det gäller också alla nya medlemmar som har skrivit kontrakt före den 1 maj i år. Lottinnehavare ska hålla gräskanterna i den breda gången klippta och fria från ogräs. Gräsmattor på odlingslotterna ska hållas snygga och klippta. Gräsklipp är ett fantastiskt bra gödningsmedel och kan användas på odlingen mellan planteringarna för att hålla jorden fuktig och fri från ogräs. Om du inte själv vill använda ditt gräsklipp så erbjud det till en lottgranne.

Styrelsen inspekterar samtliga lotter under vecka 22 och har styrelsemöte den 5 juni. Vid mötet beslutas vilka åtgärder som ska vidtas med lotter som inte håller måttet.

Styrelsen

Jordbeställning och vårstädning 2016

Jordbeställning
Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, torv- eller barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 12 april 2016 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. 

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.Jorden levereras under städdagarna den 23 och 24 april (se nedan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 24 april tillfaller föreningen.

Gemensamma städdagar 23 och 24 april 2016

Lördagen den 23 april klockan 10 – 16 och söndagen den 24 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till gemensamma städdagar. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp, röja och klippa gångar och kanter mellan lotterna för allas vår trevnad. Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.