P4 Uppland Intervju med föreningen

P4 Uppland besökte odlingsområdet och intervjuade oss
Det var en trevlig liten intervju i sommarsolen med P4 Uppland idag den 27 juli. Programmet heter Förmiddag med P4 Uppland och är 165 minuter långt. Cirka 2 timmar och 5 minuter in i programmet kommer en intervju med kommunalrådet Erik Pelling (S) som pratade om kolonilotter kontra bostadsbyggande. Mycket intressant för oss. Sen musik och nyheter och mera musik och så kommer vi.
Här finns vi: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3290
Och här finns en kortare version med Erik Pelling och en kommentar från mig http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6482761
Om någon orkar läsa/lyssna.
Inge-Maj
ordförande

VÅRBRUKET ska vara klart 1 juni

Det betyder att lotterna ska vara tagna i bruk och upprensade senast den 1 juni. Det gäller också alla nya medlemmar som har skrivit kontrakt före den 1 maj i år. Lottinnehavare ska hålla gräskanterna i den breda gången klippta och fria från ogräs. Gräsmattor på odlingslotterna ska hållas snygga och klippta. Gräsklipp är ett fantastiskt bra gödningsmedel och kan användas på odlingen mellan planteringarna för att hålla jorden fuktig och fri från ogräs. Om du inte själv vill använda ditt gräsklipp så erbjud det till en lottgranne.

Styrelsen inspekterar samtliga lotter under vecka 22 och har styrelsemöte den 5 juni. Vid mötet beslutas vilka åtgärder som ska vidtas med lotter som inte håller måttet.

Styrelsen

Jordbeställning och vårstädning 2016

Jordbeställning
Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, torv- eller barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 12 april 2016 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. 

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.Jorden levereras under städdagarna den 23 och 24 april (se nedan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 24 april tillfaller föreningen.

Gemensamma städdagar 23 och 24 april 2016

Lördagen den 23 april klockan 10 – 16 och söndagen den 24 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till gemensamma städdagar. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp, röja och klippa gångar och kanter mellan lotterna för allas vår trevnad. Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

JULETIDER

För närvarande har vi mörker hela dagen. På onsdag vänder det och ljuset börjar återvända. I skrivande stund har vi + 13 grader fyra dagar före julafton. Det har varit en minst sagt märklig väderlek den här hösten. Vårväxterna som skulle komma i april börjar titta fram. Vi får hoppas att de överlever resten av vintern så vi får njuta av blomsterprakt även nästa säsong.

Årsmötet hålls onsdagen den 16 mars 2016 kl. 19.00. Kallelse skickas ut i februari.

Årsavgiften är 300 kr per medlem och lott och ska vara inbetald till föreningens plusgiro
62 56 84-6 senast den 1 mars varje år.

Det är ett enormt tryck efter odlingslotter. Vi har för närvarande 128 personer i kö till våra lotter. Den genomsnittliga kötiden är 1,5 år. Närboende har förtur.

Vi önskar alla våra odlare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Väl mött till en ny strålande odlingssäsong i vår.

Styrelsen

 

HÖSTSTÄDNING OCH VATTEN AVSTÄNGT 17 oktober 2015

Vattnet är nu avstängt på odlingsområdet och höststädningen genomförd.
Efter en frostig morgon fick vi strålande sol och det var helt vindstilla så både eldning och städning gick galant.

Cirka 25 – 30 medlemmar hade slutit upp och hjälpte till frivilligt att städa området. Det tackar vi för. Sen kunde vi njuta i solskenet av Anitas mackor, bullar och kakor bakade av Hanifa, Ingrid och John. Sagolikt gott!

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt skön höst och så planerar vi för våren och en ny odlingssäsong.

Styrelsen