Vinbärsgallkvalster

Vi har tyvärr fått in vinbärsgallkvalster på odlingen. Alla medlemmar måste kontrollera sina bärbuskar.

Observera att angripna grenar ska klippas ner helt och BRÄNNAS – de får inte läggas i komposten. Vid omfattande angrepp måste hela busken grävas upp och BRÄNNAS. Angripna grenar får INTE kastas på rishögen på odlingsområdet.

Smittade buskar kan bli sterila och ger då inga bär. Plantera inte nya vinbärsbuskar på samma ställe.

Uppsala kommun har smittade buskar på andra sidan staketet mot förskolorna/äldreboendet. Kommunen har informerats och kommer förhoppningsvis att åtgärda dessa snarast.
Styrelsen 2020-04-10