Vinbärsgallkvalster

Vi har tyvärr fått in vinbärsgallkvalster på odlingen. Alla lotter har granskats idag. 20 lotter hade angripna svartvinbärsbuskar. Respektive medlem har informerats per mail.

Instruktion om hur man går tillväga finns även på anslagstavlorna på området och i mail som skickades till alla medlemmar den 2 maj. Se även länk från SLU http://www.slu.se/Documents/externwebben/ltj-fak-dok/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdslabbet/Skyltar/skylt_57_m_text.pdf

Observera att angripna grenar eller hela busken måste tas bort och BRÄNNAS. Angripna grenar får INTE kastas på rishögen på odlingsområdet.

Uppsala kommun har smittade buskar på andra sidan staketet mot förskolorna/äldreboendet. Kommunen har informerats och kommer att ta bort buskarna.