Medlemsinfo mars-april 2018

Årsmötet hölls den 14 mars

Niklas Vestin, jordexpert hos Rölunda berättade om den viktiga jorden och vad vi kan tänka på för att göra det mesta möjliga av det vi har.

Styrelsen 2018

Ordförande     Inge-Maj Lönnqvist (ett år kvar på mandatet) lott 58, 59   070 – 766 21 83 även köansvarig
Kassör            Aram Rabati (omval två år) lott 60, 80                              070 – 398 44 33
Sekreterare     Helene Ellemo (omval två år) lott 75, 86
Ledamöter:
John Sedin (ett år kvar på mandatet) lott 38
Aram Amin (nyval två år) lott 107
Helene Lackenbauer (nyval två år) lott 112
Suppleanter: Marika Lundmark lott 40 och Stina Asterfeldt, lott 94, båda nyval två år.

Vårens gemensamma städdagar 21 och 22 april
Lördagen den 21 april klockan 10 – 16 och söndagen den 22 april klockan 11 – 14 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Jordbeställning
Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Vi lärde oss av Niklas Vestin att det bästa tillskottet till våra lerjordar är barkmull (inte att förväxla med täckbark som används till gångar).

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.

Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 april 2018 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.
Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! 

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 21 och 22 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 15.00 söndagen den 22 april tillfaller föreningen.

Septemberträff på kolonin och kommande aktiviteter

Föreningens medlemmar träffas på odlingsområdet söndagen den 10 september 2017 klockan 14‐16 för att gå tipspromenad, fika och få tillfälle att byta erfarenheter, plantor och fröer.
Du kan också skänka, byta eller sälja trädgårdsredskap, krukor eller andra odlargrejor som du inte längre behöver.

Föreningen bjuder på fika med hembakat.
Välkommen!

Höstsyn
Styrelsen inspekterar odlingslotterna och området lördagen den 30 september.

Höststädning av området
Medlemmarna samlas till höststädning lördagen den 21 oktober kl. 11 – 15. Vi röjer upp på området och om det är möjligt på grund av väder och vind och det inte råder eldningsförbud så eldar vi ris.
Föreningen bjuder på förtäring.

Renoveringen av gångarna
Arbetet med reparation av gångarna har skett i etapper under våren och sommaren för att inte behöva spärra av för stora områden och störa odlingsverksamheten. De flesta odlarna, särskilt de som har deltagit och hjälpt till med arbetet, har visat tolerans och förståelse för att det har uppstått vissa hinder och olägenheter under arbetets gång. Arbetet har tagit längre tid än beräknat och kommer att fortskrida under hösten så länge som möjligt innan frosten lägger hinder i vägen. Flitiga odlare har medverkat med liv och lust vid arbete i ”sin egen gång”.

Många odlare har uppskattat det fina arrangemanget vid övre vattenposten som John Sedin har gjort. Även området kring nedre vattenposten kommer att förbättras när vi kan ta den nya gräsplanen i bruk. Där återstår fortfarande en del att göra. Några gångar ska jämnas till och nytt gräs sås där det nu ligger svart marktäckningsduk. Förhoppningsvis kan vi återinsätta sittgruppen och inviga den nya planen till våren 2018.

 

 

 

 

 

 

Nu sätter vi igång arbetet med att reparera gångarna

Under veckoslutet 26 – 28 maj kommer vi att gräva upp området kring den nedre vattenposten, jämna till det och småningom så nytt gräs. Grävningen sker med en liten grävmaskin. Grävningen kommer förmodligen att ta tid under hela veckoslutet. Vi hoppas att några medlemmar kan komma och vara behjälpliga i det arbetet. Se instruktion i informationsblad ”Renovering av gångar” under Start Medlemsinformation.

Efterarbetet kommer att fortsätta under veckorna som följer. Vi behöver då flera medhjälpare:

  • Medlemmar som hjälper till att kratta och jämna till området efter grävning
  • Medlemmar som kan ha på toppdress, kratta ut och så gräsfrö samt täcka in och spärra av området
  • Några personer utses att ansvara för regelbunden vattning av det nysådda
  • Hjälp till att fotografera under arbetets gång och skicka dina bilder till oss per mail (för dokumentation)

När det stora arbetet vid vattenposten är gjort fortsätter vi med övriga gångar. Observera att arbetet med gångarna beräknas pågå till inpå hösten.

Vi ber alla respektera avspärrningarna och att ha överseende med de eventuella olägenheter som uppstår genom att vissa områden spärras av.

Vänligen
Styrelsen

Vårstädning på kolonin

Lördagen den 22 april klockan 10 – 16 och söndagen den 23 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Vi eldar ris mm om det är tillåtet.

Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Den beställda jorden distribueras under lördag och söndag.
Styrelsen

Beställ jord 2017

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 9 april 2017 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 22 och 23 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 23 april tillfaller föreningen.

För övrig information se medlemsbrev som skickats per mail eller brev till alla medlemmar.

Gemensamt arbete för förbättring av våra gångar

Föreningen har fått ett stadsodlingsbidarg av Uppsala kommun för att vi ska kunna reparera gångarna i området. Årsmötet har beslutat att detta arbete ska pågå i omgångar under odlingssäsongen från maj till oktober med medverkan av samtliga medlemmar. Vi behöver också frivilliga som kan ställa upp som projektledare/arbetsledare under de olika passen. I avsaknad av frivilliga kommer ett par ”gångansvariga” att utses för varje gång och samtliga medlemmar med lott i den aktuella gången kallas till obligatoriska arbetspass. För att genomföra arbetet är det viktigt att att alla medlemmar medverkar efter förmåga.

Närmare information och tidsplan kommer att delas ut under städdagarna och även skickas ut per mail till alla medlemmar.

Du som kan tänka dig att vara projektledare/arbetsledare ombeds kontakta styrelsen per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller till styrelsen på de telefonnummer som finns angivna under Förtroendevalda.
Styrelsen