Vårstädning 2021

Lördag 24 april kl. 10-15 och Söndag 25 april kl. 11-14

Föreningens årliga vårstädning är en gemensam aktivitet som i normala fall är obligatorisk för medlem en av dagarna. På grund av pandemi-restriktionerna tar vi inte ut någon frånvaroavgift i år.
Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp med mera för allas vår trevnad.

Vi har ingen gemensam grillning i år på grund av pandemi-restriktionerna. Undvik trängsel. Ta med eget fika och fika på din lott. Föreningen bjuder på lite godis.

Observera: Ta ingen jord själv innan utdelarna är på plats. För att undvika trängsel och kaos ska du inte hämta din egen jord, vi distribuerar all jord efterhand beroende på hur många medhjälpare som ställer upp. Du får gärna hjälpa till med utkörning.

Containerregler
Får inte överlastas. Tyngre skräp som plank läggs i botten. Ingen jord, inga stenar, inga säckar med löv, inget farligt avfall, ingen elektronik och inga hushållssopor i containern. Felsortering och överlast medför höjd avgift för föreningen och våra medlemmar.
Välkommen!
Styrelsen

Årsmöte 15 mars 2021

Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas härmed till årsmöte måndagen den 15 mars 2021 kl. 19.00. På grund av Corona-situationen hålls mötet digitalt via TEAMS. Medlem som vill delta i årsmötet ska anmäla sig via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 070-766 21 83 senast den 7 mars. Instruktioner och länk för mötet kommer att skickas ut till alla som anmält deltagande. Om du vill delta per telefon, ring 070-766 21 83 senast 7 mars.

Årsmöteshandlingar och stadgar finns på föreningens hemsida http://kvarngardetodlarna.se/arkiv/arsberattelser/

Notice to Annual Meeting Monday 15th March 2021 at 7 pm. The meeting will be held digitally via TEAMS. Please call 070-766 21 83 if you have any questions concerning the meeting.

Höststädning 17 oktober 2020

Lördagen den 17 oktober kl. 11-14 samlas föreningens medlemmar för att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp och ev. bränna ris (om eldning är tillåten) för allas vår trevnad. Ingen container.

För att undvika trängsel har vi inte något gemensamt fika men föreningen bjuder på saft och godis. Ta med egen kopp/glas.

HÅLL AVSTÅND!

Hjärtligt välkomna.
Styrelsen

Höstträff på kolonin 6 september 2020

Alla medlemmar bjuds in till traditionell höstträff söndagen den 6 september klockan 14‐16 på odlingsområdet. Vi går tipspromenad, utbyter erfarenheter, skänker, byter eller sälja plantor och fröer och kanske skänker vi av vårt överflöd.

Vi deltar i Koloniträdgårdsförbundets kampanj ”Koloni älskar träd” som har målet 1000 planterade träd och buskar för mångfalden på kolonin fram till augusti 2021 och planterar en eller två buskar på vår allmänna gräsremsa mot parken.

Ta med eget fika och slå dig ner på lotten och njut. För att undvika trängsel och köbildning så kan föreningen inte ordna med allmänt fika den här gången. Vi kanske bjuder på lite godis.

På grund av den rådande pandemisituationen ber vi dig tänka på att:

  • Stanna hemma om du är förkyld eller känner dig hängig
  • Hålla avstånd, 1 – 2 meter

Alla medlemmar med barn och familjer är hjärtligt välkomna och det gäller förstås även om du inte tänkt sälja eller byta några plantor utan bara vill fika, träffas och trivas!

Varmt välkomna!
Styrelsen