Vårstädning på kolonin

Lördagen den 22 april klockan 10 – 16 och söndagen den 23 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till sedvanliga och gemensamma städdagar då vi städar upp och snyggar till området inför säsongen.  Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Vi eldar ris mm om det är tillåtet.

Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.

Den beställda jorden distribueras under lördag och söndag.
Styrelsen

Beställ jord 2017

Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 9 april 2017 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.

Jorden levereras under städdagarna den 22 och 23 april (se ovan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 23 april tillfaller föreningen.

För övrig information se medlemsbrev som skickats per mail eller brev till alla medlemmar.

Gemensamt arbete för förbättring av våra gångar

Föreningen har fått ett stadsodlingsbidarg av Uppsala kommun för att vi ska kunna reparera gångarna i området. Årsmötet har beslutat att detta arbete ska pågå i omgångar under odlingssäsongen från maj till oktober med medverkan av samtliga medlemmar. Vi behöver också frivilliga som kan ställa upp som projektledare/arbetsledare under de olika passen. I avsaknad av frivilliga kommer ett par ”gångansvariga” att utses för varje gång och samtliga medlemmar med lott i den aktuella gången kallas till obligatoriska arbetspass. För att genomföra arbetet är det viktigt att att alla medlemmar medverkar efter förmåga.

Närmare information och tidsplan kommer att delas ut under städdagarna och även skickas ut per mail till alla medlemmar.

Du som kan tänka dig att vara projektledare/arbetsledare ombeds kontakta styrelsen per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller till styrelsen på de telefonnummer som finns angivna under Förtroendevalda.
Styrelsen

 

Nyhetsbrev våren 2017

Än dröjer det innan våren är här även om man vissa dagar kan förledas av solglimtar och fågelkvitter. Det börjar ändå bli dags att planera inför säsongens odlingsaktiviteter.

Årsmötet 15 mars
Onsdagen den 15 mars är det dags för föreningens årsmöte kl. 19. Kallelse skickas ut i början av februari och årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan. Koloniträdgårdsförbundets trädgårdsrådgivare och odlingsexpert Ulf Nilsson kommer till årsmötet och berättar om sitt arbete och peppar oss inför vårt miljöarbete.

Motioner och förslag
Medlemmarna kan lämna motioner och förslag som rör föreningens verksamhet till årsmötet. Skriftliga motioner eller förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars. Skicka per e-post eller brev, adressen står i årsmöteskallelsen.

Årsavgiften
Årsavgiften 300 kr ska som vanligt vara betald senast den 1 mars till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Förseningsavgift på 50 kr tas ut vid försenad betalning.

Reparation av våra gångar
Föreningen har fått ett stadsodlingsbidrag av Uppsala kommun för att reparera och tillgänglighetsanpassa våra nerslitna gångar. Arbetet behöver medverkan av alla medlemmar och kommer att ske i etapper under säsongen. För detta behöver vi en eller ett par frivilliga som kan agera projektledare och samordna arbetet. Frågan tas upp på årsmötet.

Studieverksamhet
Vill du lära dig mer om odling, kompostering, jordförbättring, miljöklok odling eller annat? Har du erfarenhet och kunskap som du vill dela med dig av? Du kanske vill hålla i en studiecirkel eller ordna en eller flera träffar med likasinnade medlemmar. Hör då gärna av dig med tips och förslag eller anmäl ditt intresse till styrelsen.

Därmed önskar vi en gynnsam och produktiv odlingssäsong 2017.

Styrelsen

 

 

 

 

 

HÖSTSTÄDNING PÅ ODLINGEN

Lördagen den 15 oktober 2016 kl. 11 – 15
Föreningens medlemmar samlas till gemensam höststädning av odlingsområdet. Vi hjälps åt att snygga till allmänna ytor, rensa bort skräp och bränna ris (om eldning är tillåten) för allas vår trevnad.

Anmäl dig hos ansvarig styrelsemedlem för tilldelning av arbetsuppgift. Föreningen bjuder på fika, kaffe, té, saft och mackor. Ta gärna med termos med varmt vatten.

Vi har ingen skräpcontainer den här gången. Ingen frånvaroavgift.

Varmt välkommen!
Styrelsen

MÖRDARSNIGLAR

Flera medlemmar har under sensommaren rapporterat att de har mördarsniglar på lotten. Det är synnerligen otrevligt och vi får försöka hjälpas åt att utrota dem.

Mördarsnigeln, även kallad spansk skogssnigel, invaderar våra trädgårdar. Salladsplantor och mycket annat slukar sniglarna snabbt. Här får du tipsen som håller sniglarna borta!

Så bekämpar du mördarsnigeln

Det kan kännas hopplöst att plocka hundratals sniglar varje dag, men det har effekt. Hjälps åt i kvarteret! Tänk på att varje snigel du plockar annars kan lägga hundratals ägg under säsongen. Flest sniglar hittar du tidigt på morgonen och i skymningen, särskilt vid fuktigt väder eller dagg.

  • Klipp huvudet av sniglarna, någon centimeter bakom framändan. Lägg döda sniglar i soporna eller gräv ner dem. Får de ligga kvar lockar de fler sniglar.
  • Lägg ut smaksatt järnfosfat i pelletsform. Det säljs som bekämpningsmedel mot sniglar. Sprid glest. Medlet har effekt mot sniglar men är harmlöst för däggdjur, småkryp och daggmaskar.
  • Kaffe tycks innehålla något som sniglar inte gillar, därför kan strängar av kaffesump vara värt att prova. Strängar av kalk och aska hejdar också sniglarnas framfart, men bara så länge de är torra.
  • Plåtstaket med vikt kant kan sniglar inte ta sig förbi. Sätt på kanten till kompost och odlingslådor.
  • Elstängsel är effektivt.
  • Snigelbromsen är ett färdigt elstängsel, se snigelbromsen.se.
  • Sniglar gillar inte koppar. Utnyttja det runt krukor och odlingslådor.

NEMATODER/NEMASLUG

Nemaslug är produktnamnet för nematoder som används för att bekämpa sniglar. Kom ihåg att du inte behöver använda nematoder över hela din trädgård utan kan fokusera på de områden där du brukar se flest sniglar.
http://www.snigelshopen.se/nematoder/nematoder-nemaslug-40-m2-3-stegspakethttp://www.snigelshopen.se/nematoder/nematoder-nemaslug-100-m2-3-stegspaket

Tänk på att granska alla växter du får eller köper. Kolla också jorden så att där inte finns snigelägg. De är mjölkvita, tunnskaliga och ligger klumpvis till skillnad från gödselmedelskorn som är hårda och ligger jämnt fördelade i jorden.

Det är också bra att ha en speciell plats där du kan hålla nya växter under uppsikt. Försäkra dig om att inga sniglar kommer från dem under någon månad innan du planterar växterna i trädgården.

Styrelsen