Strålande plantbytardag

I strålande solsken samlades omkring 25 – 30 medlemmar för föreningens plantbytardag i söndags. Det grillades och fikades, pratades och byttes grönsaker, plantor och fröer. De hembakta kakorna uppskattades storligen.

Stort deltagande i tipspromenaden som lockade både stora och små. Margareta Lundgren och Susanne Löwenberg hade alla 12 rätt men Margareta vann på utslagsfrågan. Hon fick ett fint set med ostknivar och en ostbok som hade skänkts av ICA Torgkassen  (http://www.ica.se/butiker/supermarket/uppsala/ica-supermarket-torgkassen-1496/start/). Tack Torgkassen!

Stort tack till Anita, Britta och Kristina som ordnade arrangemanget.

Kommande medlemsaktiviteter

Traditionsenlig plantbytardag den 7 september 2014

Söndagen den 7 september klockan 14 – 16 träffas vi på odlingen och byter plantor och fröer, fikar, grillar, går tipspromenad och umgås. Vi kan också ha loppis om du har något att sälja.

Ta med termos med varmt vatten, föreningen bjuder på kaffe, té, saft och grillkorv. Se anslag på odlingsområdet..

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

 

Styrelsens höstsyn den 21 september 2014

Styrelsen inspekterar samtliga odlingslotter och området.

Höststädning av området lördagen den 18 oktober 2014 kl. 11 – 15

Medlemmarna hjälps åt att städa upp området inför hösten, elda skräp (om tillåtet) med mera. Föreningen bjuder på fika och mackor. Ingen frånvaroavgift tas ut. Ingen container denna gång.

Studieverksamhet

Föreningen har nu en studieorganisatör, Eva Linnartsson på lott 42. Vi hoppas få igång studiecirklar framåt höstkanten och siktar mot miljödiplomering av föreningen. Miljödiplomering är ett verktyg som tagits fram av Koloniträdgårdsförbundet för koloniföreningar som förbättrar sitt miljöarbete.

Genom miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning. Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter.

Kontakta Eva om du har tips och idéer för studiecirklar eller maila till oss.

 

Gemensamma städdagar 26 – 27 april

Vi träffas för vårens gemensamma städdagar lördagen den 26 april kl. 10 – 16 och söndagen den 27 april kl. 11 – 15 för att städa allmänna utrymmen på odlingsområdet, utföra mindre reparationer och rensa upp lediga lotter så de kan hyras ut. Container kommer att finnas för skräp som inte kan eldas. Containern hålls öppen lördag – söndag.

Det är obligatoriskt för medlemmar att delta i städningen en av dagarna. Årsmötet har beslutat om frånvaroavgift på 200 kr för medlem som uteblir utan giltigt skäl.

Föreningen bjuder på grillkorv, kaffe, té och saft under lördagens städning. Ta med egen termos med varmt vatten.

Under städdagarna distribueras också den jord som beställts av medlemmarna.

VÄLKOMNA!

Beställning av jord senast 15 april 2014

Även i år erbjuder vi denna populära service till våra medlemmar. Beställ ekologisk kvalitetsjord till grossistpris genom föreningen och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Beställ planteringsjord, torvmull, barkmull, täckbark eller kogödsel.

Priset är 45 kr per säck á 50 liter.  Beställning ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 15 april 2014 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev (se adress ovan), – eller lägg en lapp i lådan på området.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!  

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer. Jorden levereras under städdagarna den 26 och 27 april. Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 28 april 2012 tillfaller föreningen.

 

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet 2014

Föreningens årsmöte hålls onsdagen den 12 mars kl. 19.00 i samlingslokalen Höganäsgatan 6 E (källarvåning).

Joanna Silvemark-Junemar från Uppsala kommun, Park- och natur visar bilder och berättar om utvecklingen av Höganäsparken.

Därefter årsmötesärenden. Årsmöteshandlingarna finns under fliken Arkiv.

Föreningen bjuder på enkel förtäring.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelsen