Fantastisk vårstädning av odlingsområdet

Under den gångna helgen gick vår gemensamma vårstädning av stapeln. Uppslutningen var enorm, drygt 70 medlemmar tillsammans med makar, sambor, föräldrar, barn och vänner samlades under lördagen 25 och söndagen 26 april för att göra fint på området. Städningen av våra gemensamma ytor gick i ett nafs. Kommentarerna från deltagarna var odelat positiva över denna gemensamma aktivitet. Den sociala samvaron uppskattas liksom möjligheten att få hjälp med tunga sysslor på sin egen lott efter att man gjort ett arbetspass för föreningen.

STORT TACK TILL ER ALLA SOM VAR MED.

Samtalen kring grillarna och fikat flödade. Korv, bröd, saft och kaffe försvann i ett huj. Extra inköp behövde göras. Began och Hanifa bjöd på grillad Cevapcici. Mycket uppskattat, det tackar vi för.

Vädret var fantastiskt gynnsamt, strålande sol på söndagen. Eldningen av rishögen fick tyvärr avbrytas på lördag eftermiddag då det blåste upp.

Beklagligtvis måste vi ta upp ett par tråkiga händelser också. Om någon av misstag under lördagskvällen/natten eller söndagsmorgonen tog fyra säckar täckbark som låg innanför vårt staket bakom anslagstavlan som vetter mot Väderkvarnsgatan så var vänlig och återställ dem. I annat fall kan vi bara beklaga och betrakta dem som stulna.

PS. Täckbarken har kommit till rätta och finns nu där den hör hemma. DS.

Efter att ett gäng entusiastiska medlemmar krattat ihop skräp och snyggat till rishögen på lott 32 och satt upp skyltarna med ”Inget skräp – Inget ogräs” har någon eller några kastat flera plastsäckar innehållande skräp, växtrester och ogräs på högen.  Hade varit snyggt att visa lite respekt för det arbete som nyss har gjorts av odlarkolleger.

Vi ber medlemmarna vänligen respektera att rishögen är till endast för brännbart, torrt ris och ingenting annat. Komposterar gör man på sin egen odlingslott. Skräp (bland annat plastsäckar) tar man med sig hem och kastar i soporna.

Styrelsen

 

JORDBESTÄLLNING TILL MEDLEMMAR 2015

Även i år servar vi våra medlemmar med att beställa ekologisk kvalitetsjord till grossistpris genom föreningen och få den bekvämt levererad till odlingslotterna.

Beställ planteringsjord, torvmull, barkmull, täckbark eller kogödsel.
Priset är 45 kr per säck á 50 liter. 

Beställning ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 15 april 2015 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev (se adress nedan), – eller lägg en lapp i lådan på området.  

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!  

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer. Jorden levereras under föreningens gemensamma städdagar den 25 och 26 april.
Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 26 april 2015 tillfaller föreningen.

Vårstädning 25 och 26 april

Medlemmarna samlas till gemensamma städdagar lördagen den 25 april klockan 10 – 16 och söndagen den 26 april klockan 11 – 15. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp, röja och klippa gångar och kanter mellan lotterna för allas vår trevnad. Vi behöver också gräva upp några eftersatta lotter innan de kan hyras ut. Container som hålls öppen under städtiderna kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötets beslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen. Du blir tilldelad en uppgift och deltar i ett arbetspass. Därefter kan du ägna dig åt din egen lott.

Den förändring som röstades om vid årsmötet är ogiltig på grund av att obehöriga röster avgavs. Det beslutet kan därför inte i år tas som intäkt för att ändra den rådande ordningen gällande föreningens gemensamma städdagar.