Jordbeställning och vårstädning 2016

Jordbeställning
Som medlem får du även i år möjlighet att beställa kvalitetsjord genom föreningen från Rölunda Gård till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Ett ekologiskt, miljövänligt och prisvärt alternativ som sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.

Följande slag finns att beställa: planteringsjord, torv- eller barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 12 april 2016 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet. 

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.Jorden levereras under städdagarna den 23 och 24 april (se nedan). Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 24 april tillfaller föreningen.

Gemensamma städdagar 23 och 24 april 2016

Lördagen den 23 april klockan 10 – 16 och söndagen den 24 april klockan 11 – 15 samlas medlemmarna till gemensamma städdagar. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp, röja och klippa gångar och kanter mellan lotterna för allas vår trevnad. Tillfälligt obrukade lotter hyfsas till innan de kan hyras ut. Efter gemensamt arbetspass kan man arbeta på sin egen lott och få hjälp om det behövs. Container kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötesbeslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen.