Jordbeställning för medlemmar 2020

Vi servar även i år våra medlemmar med beställning av kvalitetsjord från Rölunda gård till grossistpris. Mycket populärt bland och uppskattat bland medlemmarna att få jorden bekvämt levererad till odlingen. Ekologiskt, miljövänligt och prisvärt. Sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna.
Följande slag finns att beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel. Priset är 45 kr per 50 liters säck
.
Du kan också beställa biokol som är bra för att förbättra jorden. En 40 l säck kostar 65 kr. Biokol luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart. Något för nuet och framtiden.
Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 12 april 2020 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev eller lapp i lådan på odlingsområdet.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske! 

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.
Jorden levereras under städdagarna lördagen den 25 och söndagen 26 april. Eventuell överbliven jord säljs på söndag efter kl. 14.

Angående Coronaviruset. Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer och hoppas att inga planerade verksamheter behöver ställas in. Eventuella förändringar i verksamheten meddelas via e-post till medlemmarna och på vår hemsida. Se www.kvarngardetodlarna.se och https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Styrelsen