Vårbruket

1 juni

Tulpaner på vårenOdlingslotten ska ha tagits i bruk och vårarbetet ska vara klart senast den 1 juni, dvs. lotten ska vara upprensad, fri från ogräs och skräp.

6 juni Styrelsemöte

Styrelsen inspekterar odlingsområdet och lotterna.