Fantastisk vårstädning av odlingsområdet

Under den gångna helgen gick vår gemensamma vårstädning av stapeln. Uppslutningen var enorm, drygt 70 medlemmar tillsammans med makar, sambor, föräldrar, barn och vänner samlades under lördagen 25 och söndagen 26 april för att göra fint på området. Städningen av våra gemensamma ytor gick i ett nafs. Kommentarerna från deltagarna var odelat positiva över denna gemensamma aktivitet. Den sociala samvaron uppskattas liksom möjligheten att få hjälp med tunga sysslor på sin egen lott efter att man gjort ett arbetspass för föreningen.

STORT TACK TILL ER ALLA SOM VAR MED.

Samtalen kring grillarna och fikat flödade. Korv, bröd, saft och kaffe försvann i ett huj. Extra inköp behövde göras. Began och Hanifa bjöd på grillad Cevapcici. Mycket uppskattat, det tackar vi för.

Vädret var fantastiskt gynnsamt, strålande sol på söndagen. Eldningen av rishögen fick tyvärr avbrytas på lördag eftermiddag då det blåste upp.

Beklagligtvis måste vi ta upp ett par tråkiga händelser också. Om någon av misstag under lördagskvällen/natten eller söndagsmorgonen tog fyra säckar täckbark som låg innanför vårt staket bakom anslagstavlan som vetter mot Väderkvarnsgatan så var vänlig och återställ dem. I annat fall kan vi bara beklaga och betrakta dem som stulna.

PS. Täckbarken har kommit till rätta och finns nu där den hör hemma. DS.

Efter att ett gäng entusiastiska medlemmar krattat ihop skräp och snyggat till rishögen på lott 32 och satt upp skyltarna med ”Inget skräp – Inget ogräs” har någon eller några kastat flera plastsäckar innehållande skräp, växtrester och ogräs på högen.  Hade varit snyggt att visa lite respekt för det arbete som nyss har gjorts av odlarkolleger.

Vi ber medlemmarna vänligen respektera att rishögen är till endast för brännbart, torrt ris och ingenting annat. Komposterar gör man på sin egen odlingslott. Skräp (bland annat plastsäckar) tar man med sig hem och kastar i soporna.

Styrelsen

 

JORDBESTÄLLNING TILL MEDLEMMAR 2015

Även i år servar vi våra medlemmar med att beställa ekologisk kvalitetsjord till grossistpris genom föreningen och få den bekvämt levererad till odlingslotterna.

Beställ planteringsjord, torvmull, barkmull, täckbark eller kogödsel.
Priset är 45 kr per säck á 50 liter. 

Beställning ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 15 april 2015 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev (se adress nedan), – eller lägg en lapp i lådan på området.  

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!  

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer. Jorden levereras under föreningens gemensamma städdagar den 25 och 26 april.
Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 26 april 2015 tillfaller föreningen.

Vårstädning 25 och 26 april

Medlemmarna samlas till gemensamma städdagar lördagen den 25 april klockan 10 – 16 och söndagen den 26 april klockan 11 – 15. Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp, röja och klippa gångar och kanter mellan lotterna för allas vår trevnad. Vi behöver också gräva upp några eftersatta lotter innan de kan hyras ut. Container som hålls öppen under städtiderna kommer att finnas för skräp. Föreningen bjuder på fika och grillkorv under lördagens städning.

Det är obligatoriskt att delta i den gemensamma städningen en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl medför en avgift på 200 kr för medlemmen enligt årsmötets beslut. Giltigt skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete. Frånvaroavgiften betalas utan uppmaning till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Meddela frånvaro till föreningen och anmäl närvaro till styrelsens representant på plats när du kommer till städningen. Du blir tilldelad en uppgift och deltar i ett arbetspass. Därefter kan du ägna dig åt din egen lott.

Den förändring som röstades om vid årsmötet är ogiltig på grund av att obehöriga röster avgavs. Det beslutet kan därför inte i år tas som intäkt för att ändra den rådande ordningen gällande föreningens gemensamma städdagar.

VÅRENS AKTIVITETER

Studiecirkel

Under våren med start vecka 10 anordnar vi en studiecirkel i ekologisk odling i samarbete med Studiefrämjandet. Cirkeln är kostnadsfri och endast för våra medlemmar. Anmälan senast den 15 februari. Ladda ner inbjudan som pdf

Årsmötet

Årsmötet hålls onsdagen den 18 mars klockan 19.00 i kvartersgården, Svartbäcksgatan 50 H. Gäst är Lotta Wikegård, parkprojektansvarig i Uppsala kommun.  Lotta berättar om upprustningen av Höganäsparken och Stadsparken m.m. Alla medlemmar välkomna. Årsmöteshandlingar skickas ut i februari och läggs även upp på hemsidan.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 300 kr per medlem och lott och ska vara betald före den 1 mars till föreningens plusgiro 62 56 84-6. Avier skickas ut i februari. Förseningsavgiften är 50 kr.

Vårens städdagar (preliminära datum)

Vårens städdagar är planerade till 25 och 26 april. Närmare informations läggs upp på anslagstavlorna och på hemsidan. Obligatorisk närvaro en av dagarna. Frånvaroavgiften är 200 kr.

Vårbruket

Lotterna ska vara tagna i bruk och upprensade senast den 1 juni. Styrelsen inspekterar lotterna den 6 juni (preliminärt datum).

 

Vinterbrev till våra medlemmar

Det är en märklig vinter vi har. I skrivande stund har snön visat sig en gång och försvunnit lika snabbt som den kom. Pelargonerna blommar på fönsterbräden och rosorna blommar i rabatten. Man kan ju undra hur det ska gå för växtligheten som borde ha gömts i snö och kommit upp i tö.

I förhoppning om att det ändå blir en bra odlingssäsong nästa år vill vi informera lite om kommande aktiviteter.

Årsmötet kommer att gå av stapeln onsdagen den 18 mars 2015. Vi får då besök av Lotta Wikegård som är parkprojektledare i Uppsala kommun. Hon kommer att berätta om upprustningen av Höganäsparken, Pelle Svanslös med mera. Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut i februari. Skicka gärna förslag på förändringar och förbättringar av vårt odlingsområde så kan vi diskutera dem på årsmötet.

I mars kommer vi att starta en studiecirkel om ekologisk odling i samarbete med Studiefrämjandet. Det blir fyra tillfällen (varannan vecka) med start vecka 10 plus ett studiebesök, preliminärt på måndagar kl. 18.30 – 21.00. Cirkeln är kostnadsfri och endast för våra medlemmar. Den hålls i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2. Max tio deltagare. Anmäl dig senast den 15 februari 2015 till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller ring Eva Linnartsson 0703-15 30 77 om du vill veta mera. Detaljerad inbjudan skickas till medlemmarna i januari.

Därmed tackar vi för i år och önskar alla våra medlemmar och medodlare en riktigt

God Jul och Gott Nytt År 2015

 Styrelsen

 

 

 

Strålande plantbytardag

I strålande solsken samlades omkring 25 – 30 medlemmar för föreningens plantbytardag i söndags. Det grillades och fikades, pratades och byttes grönsaker, plantor och fröer. De hembakta kakorna uppskattades storligen.

Stort deltagande i tipspromenaden som lockade både stora och små. Margareta Lundgren och Susanne Löwenberg hade alla 12 rätt men Margareta vann på utslagsfrågan. Hon fick ett fint set med ostknivar och en ostbok som hade skänkts av ICA Torgkassen  (http://www.ica.se/butiker/supermarket/uppsala/ica-supermarket-torgkassen-1496/start/). Tack Torgkassen!

Stort tack till Anita, Britta och Kristina som ordnade arrangemanget.

Kommande medlemsaktiviteter

Traditionsenlig plantbytardag den 7 september 2014

Söndagen den 7 september klockan 14 – 16 träffas vi på odlingen och byter plantor och fröer, fikar, grillar, går tipspromenad och umgås. Vi kan också ha loppis om du har något att sälja.

Ta med termos med varmt vatten, föreningen bjuder på kaffe, té, saft och grillkorv. Se anslag på odlingsområdet..

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

 

Styrelsens höstsyn den 21 september 2014

Styrelsen inspekterar samtliga odlingslotter och området.

Höststädning av området lördagen den 18 oktober 2014 kl. 11 – 15

Medlemmarna hjälps åt att städa upp området inför hösten, elda skräp (om tillåtet) med mera. Föreningen bjuder på fika och mackor. Ingen frånvaroavgift tas ut. Ingen container denna gång.

Studieverksamhet

Föreningen har nu en studieorganisatör, Eva Linnartsson på lott 42. Vi hoppas få igång studiecirklar framåt höstkanten och siktar mot miljödiplomering av föreningen. Miljödiplomering är ett verktyg som tagits fram av Koloniträdgårdsförbundet för koloniföreningar som förbättrar sitt miljöarbete.

Genom miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning. Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter.

Kontakta Eva om du har tips och idéer för studiecirklar eller maila till oss.