Förtroendevalda

 

Kontaktadress kvarngardetsodlarforening@gmail.com
Funktion
Namn
Telefon
Ordförande/ köansvarig Inge-Maj Lönnqvist lott 58, 59 070 – 766 21 83
Kassör Ilpo Kuusisto lott 16 076-313 94 81
Sekreterare Ida Sylwan lott 121
 Ledamot Jonathan Jansson lott 81
Mattias Burell lott 22
Suppleant Jenny McKeever lott 47
Olle Brozén lott 125
Revisorer Kjell Jungnelius lott 25, 45 070 – 331 83 34
Ann-Sofi Kaati lott 127
Valberedning Anders Antesson lott 120
Hanna Olsén lott 38 0722 – 33 25 33
Miljögrupp Katrin Rychel lott 118
Emelie Gustavsson lott 6