Jordbeställning för medlemmar 2022

Nu är det dags att börja planera för odlingssäsongen!

Vi servar även i år våra medlemmar med beställning av kvalitetsjord från Rölunda Gård till grossistpris Mycket populärt och uppskattat bland medlemmarna att få jorden bekvämt levererad till odlingslotterna. Ekologiskt, miljövänligt och prisvärt, sparar tid och minimerar bilkörning till och från lotterna. Rölunda använder inte vinass i någon av sina jordar eller gödselprodukter och gör sitt yttersta för att alla produkter ska vara fria från miljögifter.

Du kan beställa: planteringsjord, barkmull, täckbark och kogödsel.
Priset är 50 kr per 50 liters säck.

Om tillräckligt många beställer så tar vi in även Biokol (heter numera Biokolskompost). Vi måste beställa minst en pall, 45 säckar för att få bra pris. Om det blir för få beställningar så är det inte ekonomiskt försvarbart för föreningen att köpa en hel pall. En 40 l säck kostar 100 kr. Biokol är bra för att förbättra jorden, luckrar upp, behåller näring och vatten. Klimatsmart.

Din beställning och betalning ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 8 april 2022 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev. Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!
 

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer.
Jorden levereras under städdagarna den 23 och 24 april. Eventuell överbliven jord säljs på söndag efter kl. 14.