Om föreningen

photo1_brf132Kvarngärdets Odlarförening i Uppsala ligger centralt i Kvarteret Botulv vid Höganäshöjden.
Föreningen bildades den 18 november 1980 och odlingarna kom igång sommaren därefter.

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Alla medlemmar i föreningen får tidskriften ”Koloniträdgården”.

Vi är nu som andra förening i Uppsala miljödiplomerade av Koloniträdgårdsförbundet!
Det innebär att alla våra medlemmar följer vissa miljökrav  Vi eftersträvar odling på ekologiskt riktigt sätt. Konstgödsel och kemikalier får därför inte användas. Trädgårdsavfall komposteras på den egna lotten. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall.

Odlingslotterna är avsedda för hobbymässig odling.

Kvarngärdets Odlarförening har 123 brukbara lotter à 30 kvm (5×6 meter). Det är Uppsalas minsta odlingslotter. Bakgrunden till att lotterna blev så små är att man när föreningen bildades ville ha in så många odlare som möjligt på det begränsade området.

För närvarande är alla odlingslotter utarrenderade och vi har en lång kö av intresserade. Väntetiden för att få en lott varierar men räkna med minst fyra – fem år. Vår kölista är extremt lång och därför har vi tillfälligt stängt den från och med augusti 2020. Vi tar alltså inte emot några intresseanmälningar för närvarande. Föreningen överväger att införa en köavgift så det kan vara klokt att redan nu se över om du verkligen vill stå i kö hos vår förening.

Årsavgiften är för närvarande 350 kr per lott och medlem och ska utan uppmaning vara inbetald senast den 1 mars varje år. Ny medlem betalar en depositionsavgift på 1 000 kr. Depositionsavgiften återbetalas då medlem säger upp medlemskapet under förutsättning att lotten under kontraktstiden skötts och vid kontraktstiden slut lämnas i sådan ordning som avses i föreningens stadgar, nyttjanderättskontrakt och ordningsregler. I annat fall är depositionsavgiften förverkad. Uppsägning av odlingslott ska ske senast den 1 december om man inte vill ha kvar lotten under året efter.

Om du är intresserad av en lott, måste du fylla i intresseanmälan och skicka in.

Låt det blomma (reklam om vår förening som pdf)