Gemensamma städdagar 26 – 27 april

Vi träffas för vårens gemensamma städdagar lördagen den 26 april kl. 10 – 16 och söndagen den 27 april kl. 11 – 15 för att städa allmänna utrymmen på odlingsområdet, utföra mindre reparationer och rensa upp lediga lotter så de kan hyras ut. Container kommer att finnas för skräp som inte kan eldas. Containern hålls öppen lördag – söndag.

Det är obligatoriskt för medlemmar att delta i städningen en av dagarna. Årsmötet har beslutat om frånvaroavgift på 200 kr för medlem som uteblir utan giltigt skäl.

Föreningen bjuder på grillkorv, kaffe, té och saft under lördagens städning. Ta med egen termos med varmt vatten.

Under städdagarna distribueras också den jord som beställts av medlemmarna.

VÄLKOMNA!

Beställning av jord senast 15 april 2014

Även i år erbjuder vi denna populära service till våra medlemmar. Beställ ekologisk kvalitetsjord till grossistpris genom föreningen och få den bekvämt levererad till odlingslotterna. Beställ planteringsjord, torvmull, barkmull, täckbark eller kogödsel.

Priset är 45 kr per säck á 50 liter.  Beställning ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 15 april 2014 per mail till kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per brev (se adress ovan), – eller lägg en lapp i lådan på området.

Beställningen är giltig när betalningen har kommit in till föreningens plusgiro 62 56 84-6.
Observera att ingen kontantförsäljning kommer att ske!  

Var noga med att ange ditt namn och lottnummer samt antal säckar av varje slag du beställer. Jorden levereras under städdagarna den 26 och 27 april. Jord som inte tagits om hand av lottinnehavare senast kl. 18.00 söndagen den 28 april 2012 tillfaller föreningen.

 

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet 2014

Föreningens årsmöte hålls onsdagen den 12 mars kl. 19.00 i samlingslokalen Höganäsgatan 6 E (källarvåning).

Joanna Silvemark-Junemar från Uppsala kommun, Park- och natur visar bilder och berättar om utvecklingen av Höganäsparken.

Därefter årsmötesärenden. Årsmöteshandlingarna finns under fliken Arkiv.

Föreningen bjuder på enkel förtäring.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelsen

Medlemsaktiviteter

HÖSTSTÄDNINGEN GENOMFÖRD OCH VATTNET AVSTÄNGT

Ett 40-tal medlemmar deltog i städningen av odlingsområdet i strålande höstväder lördagen den 19 oktober. Det arbetades ihärdigt. Risbrasan sprakade hemtrevligt. Thore arbetade hela dagen med eldningen och evakuerade igelkotten. Hoppas den hittar tillbaka till den kvarvarande rishögen. Grillkorven och kaffet gick åt.

Tack till er alla som ställde upp för att hålla vårt område fint och inbjudande.
[print_gllr id=69]